Copenhagen School of Design and Technology

da

Brand Management og Brand Building (DA)

2023/2024
Specialeretning: Marketing & Communication Design (Marketing)
Engelsk titel
Brand Management and Brand Building (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
8 uger
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276409
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  Undervejs i faget kommer du til at beskæftige dig med alt lige fra opbygningen af et brand gennem et veldefineret
  DNA til at sikre, at dette DNA bliver tydeliggjort gennem både visuel og skriftlig kommunikation. Vi har kunden i
  centrum, og arbejder med kravene til løbende at optimere kunderejsen og det at skabe engagement i samtlige brand
  touchpoints. Dette fordi, nutidens forbrugere i høj grad skaber deres identitet gennem brands. Det sker gennem et
  iscenesættende forbrug. Ud fra denne betragtning får brands en ny betydning og meningsfuld rolle. Ikke bare som
  steder hvor vi køber nødvendige produkter, men i højere grad som steder hvor vi, gennem forbrug, køber guidelines
  til ønskede værdisæt og holdninger, så vi kan sende de rette signalværdier. Dette stiller krav til det enkelte brand,
  og afgørende for brandets succes er, at brandingaktiviteterne forankres blandt virksomhedens medarbejdere, men
  selvfølgelig også blandt virksomhedens eksterne interessenter. Ligesom det også stiller krav til brandet, i forhold til
  at kunne håndtere de aktive forbrugeres reaktioner på brandet, blandt andet i form af shitstorms. I forlængelse heraf
  er opbygning af loyalitet afgørende.

  Viden

  Skal have brand-strategisk viden til
  at identificere et brands interessenter
  samt sikre koordinering i praksis af intern
  og ekstern forankring i forskellige
  markedskontekster

  Færdigheder

  Skal kunne udvikle brandkoncepter,
  der skaber og formidler brugeroplevelser
  og oplevet værdi hos målgruppen
  Skal kunne vurdere og fastlægge
  forbrugeradfærd og brugeroplevelser
  for at sikre en relevant customer
  journey
  Skal kunne vurdere og opstille
  løsningsmuligheder, herunder teknologiske
  løsninger, der i kombination
  understøtter og formidler brand equity
  og højner brugeroplevelsen

  Kompetencer

  Skal innovativt kunne udvikle og varetage
  et brands grafiske og sproglige
  profil, så der skabes stærk synergi
  Skal kunne identificere, udvikle og
  eksekvere kommunikationsprodukter
  online og offline med afsæt i
  centrale brand touchpoints og et
  brugerperspektiv

 • Undervisningsform
  Undervisningen veksler mellem casearbejde og forlæsninger.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Individuel mundtlig afprøvning.
  Prøven består af to dele:
  En perspektivering af det løsningsforslag, der er præsenteret for casevirksomheden, samt et spørgsmål, der trækkes fra pensum.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
98
timers undervisning
176
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Brand Management og Brand Building (DA) modtager du 98 timers undervisning, hvilket svarer til 130 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 36% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: indsamling af empiri.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.