Copenhagen School of Design and Technology

da

New Business With a Circular Mindset (Eng)

2022/2023
Specialeretning: Fashion Management (Business)
Engelsk titel
New Business With a Circular Mindset (Eng)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Engelsk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276410
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  Entre-/intrapreneurial mindset. Incorporating the insights from all integrated value-chains, based on circular economic
  structure. We will be working with Osterwalder’s theories and methodologies whilst analyzing and mapping environmental
  data. We will also focus on how to integrate the customer journey and general service-design of the chosen
  business/or idea. We will work with Roger Everett’s Diffusion of innovation aligned with the previously taught Design
  Thinking process.

  Viden

  the possibilities offered by the trade
  in the areas of circular economy and
  ethics.

  Færdigheder

  select and disseminate communication
  tools for the optimisation of a
  company’s value and supply chain.

  Kompetencer

  the possibilities offered by the trade
  in the areas of circular economy and
  ethics.gain insight into all of a company’s
  flow of goods.
  optimize the flow of goods to all
  sales channels using an innovative
  approach.
  communicate production demands
  (required qualities, print techniques
  and trimmings)* and establish control
  parameters. *) not included in the learning objectives for this module.

 • Undervisningsform
  Lectures and class discussions
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Presentation of project
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
50
timers undervisning
87
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget New Business With a Circular Mindset (Eng) modtager du 50 timers undervisning, hvilket svarer til 66 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 36% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.