Copenhagen School of Design and Technology

da

Tech Design

2023/2024
Specialeretning: Sustainable Fashion Tech (Design)
Engelsk titel
Tecc Design
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
15
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276411
Fag- /modulansvarlig
Berit Konstante Nissen
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  Dette valgfag giver dig mulighed for at arbejde iterativt og i dybden både med research, design & detaljering, samt eksperimenterede produktudvikling.
  Der arbejdes i praksis med bæredygtigt design med inspiration fra tankegangen bag funktionalismen og Bauhausskolen, hvor værdier, æstetik, fit og funktionalitet er i fokus. Der lægges stor vægt på praksis, samt at den studerende arbejder eksperimenterende og bruger den indsamlede empiri aktivt gennem hele processen.
  Modulet bygger på design metoden Design Thinking, med særligt fokus på Empathize & Define, hvor der introduceres nye metoder til indsamling, analyse og fortolkning af empiri. Samt hvordan empiri kan omsættes til et two-piece-design, rettet mod en udvalgt bruger & virksomhed.
  I Ideate, er der fokus på den kreative designproces. Vi vil udforske nye skitseringsmetoder samt form- og konstruktionseksperimenter både analogt og digitalt.
  I Prototype & Test arbejdes der iterativt med forskellige afprøvninger og eksperimenter hen imod udvælgelse og udvikling af de endelige designs, som færdiggøres både digitalt i CLO3D og som fysiske styles.
  På valgfaget er der planlagt længere eller kortere udflugter, besøg og morgenboosters med virksomheder og startups både fra ind- og udland, der beskæftiger sig med Tech indenfor modebranchen.

  Viden

  Skal have viden om designprocesser og designmetoder i praksis i relation til bæredygtighed.

  Færdigheder

  Skal kunne anvende sociologiske undersøgelsesmetoder og trendanalyse ii forhold til bruger og samfund.
  Skal kunne argumentere for til- og fravalg i designprocessen i forhold til en given bruger.
  Skal kunne anvende designmetoder til løsning af specifikke problemstillinger i design- og
  produktudviklingsprocessen.
  Skal kunne vælge og vurderematerialeanvendelse til designprodukter i forhold til form, funktion og bæredygtighed.
  Skal kunne anvende relevante teknologier i arbejdet med analoge og digitale materialer.
  Skal kunne udvælge og anvende relevante metoder til udvikling af lettere produkter.

  Kompetencer

  Skal kunne planlægge, strukturere og gennemføre designresearch, samt anvende empiri udviklingen af bæredygtige løsninger af brancherelevante problemstillinger.
  Skal kunne udvikle og udføre bæredygtige design- og produktløsninger.
  Skal kunne udvælge og anvende relevante metoder til udvikling af lettere produkter.

 • Undervisningsform
  Der lægges stor vægt på praksis, samt at den studerende arbejder eksperimenterende og bruger den indsamlede empiri aktivt gennem hele processen
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Baseret på læringsmålene og udarbejdet projekt/produkt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Formkrav
  Skriftlig prøve samt evt. produkter, med mundtlig eksamination.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  15 minutter til den studerendes præsentation
  10 minutter til spørgsmål
  10 minutter til votering og feedback
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
122
timers undervisning
289
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Tech Design modtager du 122 timers undervisning, hvilket svarer til 162 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser i labs/værksteder, casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: indsamling af empiri.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.