Copenhagen School of Design and Technology

da

New Business With a Circular Mindset (EN)

2022/2023
Specialeretning: Marketing & Communication Design (Marketing)
Engelsk titel
New Business With a Circular Mindset (EN)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Engelsk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276412
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  Entre-/intrapreneurial mindset. Incorporating the insights from all integrated value-chains, based on circular economic
  structure. We will be working with Osterwalder’s theories and methodologies whilst analyzing and mapping environmental
  data. We will also focus on how to integrate the customer journey and general service-design of the chosen
  business/or idea. We will work with Roger Everett’s Diffusion of innovation aligned with the previously taught Design
  Thinking process.

  Viden

  the design of a value-orientated
  brand identity in a postmodern
  world.
  different modes of communication,
  the effective communication mix,
  and how to organise a campaign
  plan from a user perspective.

  Færdigheder

  assess and determine consumer
  behaviour and user experiences to
  ensure a relevant customer journey.
  assess and establish solutions,
  including technological solutions
  which, when combined, support
  and communicate brand equity and
  enhance the user experience.
  identify and assess the impact on
  marketing planning and marketing
  activities in practice based on
  relevant market data.

  Kompetencer

  innovatively develop a creative
  strategy that supports the message
  of the market communication and
  promotes the overall purpose of
  market communication.
  identify, develop and execute
  communication products online and
  offline based on key brand touch
  points and a user perspective.
  assess and attend to project management
  of branding and marketing
  efforts through the processing of
  relevant market data.

 • Undervisningsform
  Lectures and class discussions
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Presentation of project
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
50
timers undervisning
87
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget New Business With a Circular Mindset (EN) modtager du 50 timers undervisning, hvilket svarer til 66 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 36% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.