Copenhagen School of Design and Technology

da

Production Planner

2023/2024
Specialeretning: Fashion Management (Business)
Engelsk titel
Production Planner
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
4 semestre
Ects
15
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276421
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  Modulet tager afsæt i et virkelighedsnært gruppearbejde, der er projekt baseret for en given virksomhed. I grupperne tildeles de studerende roller, hvor det forventes, at de kan agere fagligt i den tildelte rolle i forhold til den opgave, der skal løses. I modulet gennemgår grupperne alle faserne i den traditionelle værdikæde fra: definition af målgruppe,
  trend, kollektionsopbygningen, prøveforløb, salg, indkøb samt produktion med henblik på udarbejdelsen af en minikollektion.
  I faserne vil der være fokus på den finansielle styring med forståelse for hvordan med rettidig omhug kan sikre en mere bæredygtig kollektion. Gennem modulet vil fokus være på den tredobbelte bundlinje cirkulær økonomi og Supply Chain Management.
  Der arbejdes med materialevalg og produktion med det mål, at opnå en så bæredygtig kollektion som muligt.Produktionsdokumentationen til ekstern samarbejdspartner, udregning af kost- prisen på de enkelte styles baseret på indhentede priser, produktion, leverandørudvælgelse og kommunikationen i alle trinene vil være den røde tråde
  gennem modulet.
  Den enkelte studerende vil komme til at arbejde med alle trin og processer både individuelt og i samarbejde med gruppen.

  Viden

  Skal have forståelse for branchens muligheder inden for cirkulær økonomi og etik
  Skal have viden om formforståelse herunder måltagning af samples og gradueringsprincipper

  Færdigheder

  Skal kunne arbejde og dataanalyser i PLM & PDM system.
  Skal kunne formidle virksomhedens transport- og lagerpolitik for at fremme nationale og internationale samarbejder
  Skal kunne formidle tekniske detaljer for styles til eksterne samarbejdspartnere.
  Skal kunne arbejde og analysere styles i 3D perspektiv.

  Kompetencer

  Skal kunne opstille og identificere krav til leverandører/samarbejdspartnere
  Skal kunne håndtere centrale metoder og redskaber inden for indkøb og internationale handelsforhold herunder økonomiske, juridiske og bæredygtige parameter med
  udgangspunkt i den tre dobbelte bundlinje.
  Skal kunne udvælge og analysere materialer ud fra deres form, funktion og ydelse.
  Skal kunne udvælge og analysere materialer der tilgodeser den tre dobbelte bundlinje

 • Undervisningsform
  Der lægges stor vægt på praksis, samt at den studerende arbejder eksperimenterende og bruger den indsamlede empiri aktivt gennem hele processen
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Baseret på læringsmålene og udarbejdet projekt/produkt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Formkrav
  Skriftlig prøve samt evt. produkter, med mundtlig eksamination.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  15 minutter til fremlæggelse
  10 minutter til spørgsmål
  10 minutter til votering og feedback
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
122
timers undervisning
289
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Production Planner modtager du 122 timers undervisning, hvilket svarer til 162 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: indsamling af empiri.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.