Copenhagen School of Design and Technology

da

Omni-Channel Planner

2023/2024
Specialeretning: Fashion Management (Business)
Engelsk titel
Omni-Channel Planner
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
15
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276422
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål
  Viden

  Skal have udviklingsbaseret viden om e-handels opbygning, begrænsninger og generel indflydelse på branchen
  Skal have kendskab til krav og lovgivningen for retail og webshops

  Færdigheder

  Skal kunne afkode og overføre data fra salgsledet til et indkøbsperspektiv.
  Skal have indsigt i økonomiske påvirkninger af både positie og negative
  bevægelser i virksomheden
  Skal kunne arbejde og dataanalysere i PLM & PDM system.
  Skal kunne anvende de korrekte teknologiske integrationer for at optimere den vertikale Supply Chain
  Skal kunne vurdere virksomhedens service- og reklamationspolitikker og
  disses indvirkning på virksomhedens varestrømme

  Kompetencer

  Skal kunne udføre en forlæns og baglæns integration af virksomheders værdikæder
  Skal med en innovativ tilgang optimere varestrømmen til samtlige salgskanaler

 • Undervisningsform
  Der lægges stor vægt på praksis, samt at den studerende arbejder eksperimenterende og bruger den indsamlede empiri aktivt gennem hele processen
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Baseret på læringsmålene og udarbejdet projekt/produkt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Formkrav
  Skriftlig prøve samt evt. produkter, med mundtlig eksamination.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  15 minutter til fremlæggelse
  10 minutter til spørgsmål
  10 minutter til votering og feedback
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
122
timers undervisning
289
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Omni-Channel Planner modtager du 122 timers undervisning, hvilket svarer til 162 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: indsamling af empiri.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.