Copenhagen School of Design and Technology

da

Branding

2023/2024
Specialeretning: Marketing & Communication Design (Marketing)
Engelsk titel
Branding
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
15
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276431
Fag- /modulansvarlig
Gitte Nørregaard
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  Verden omkring os er i konstant forandring. Der bliver i højere grad stillet stadigt større krav til virksomhederne fra forbrugernes side. Nutidens forbrugere vil alle gerne opfattes som noget særligt og samtidig føle sig accepteret og anerkendt. Hvordan navigerer et brand i dette, og hvordan sikrer man at skabe netop den merværdi, som forbrugerne
  efterspørger?
  Det kan du blive klogere på i faget Brand Management og Brand Building.
  Undervejs i faget kommer du til at beskæftige dig med alt lige fra opbygningen af et brand gennem et veldefineret DNA til at sikre, at dette DNA bliver tydeliggjort gennem både visuel og skriftlig kommunikation. Vi har kunden i centrum, og arbejder med kravene til løbende at optimere kunderejsen og det at skabe engagement i samtlige brand touchpoints. Dette fordi, nutidens forbrugere i høj grad skaber deres identitet gennem brands. Det sker gennem et iscenesættende forbrug. Ud fra denne betragtning får brands en ny betydning og meningsfuld rolle. Ikke bare som steder hvor vi køber nødvendige produkter, men i højere grad som steder hvor vi, gennem forbrug, køber guidelines
  til ønskede værdisæt og holdninger, så vi kan sende de rette signalværdier.
  Dette stiller krav til det enkelte brand, og afgørende for brandets succes er, at brandingaktiviteterne forankres blandt virksomhedens medarbejdere, men selvfølgelig også blandt virksomhedens eksterne interessenter. Ligesom det også stiller krav til brandet, i forhold til at kunne håndtere de aktive forbrugeres reaktioner på brandet, blandt andet i form af shitstorms. I forlængelse heraf er opbygning af loyalitet afgørende.

  Viden

  Skal have brand-strategisk viden til at identificere et brands interessente samt sikre koordinering i praksis af in- tern og ekstern forankring i forskellige markedskontekster

  Færdigheder

  Skal kunne udvikle brandkoncepter, der skaber og formidler brugeroplevel-
  ser og oplevet værdi hos målgruppen
  Skal kunne vurdere og fastlægge forbrugeradfærd og brugeroplevelser for at sikre en relevant customer journey
  Skal kunne vurdere og opstille løsningsmuligheder, herunder teknologiske løsninger, der i kombination understøtter og formidler brand equity og højner brugeroplevelsen

  Kompetencer

  Skal innovativt kunne udvikle og varetage et brands grafiske og sproglige profil, så der skabes stærk synergi
  Skal kunne identificere, udvikle og eksekvere kommunikationsprodukteronline og offline med afsæt i centrale brand touchpoints og et brugerperspektiv

 • Undervisningsform
  Der lægges stor vægt på praksis, samt at den studerende arbejder eksperimenterende og bruger den indsamlede empiri aktivt gennem hele processen
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Baseret på læringsmålene og udarbejdet projekt/produkt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Formkrav
  Skriftlig prøve samt evt. produkter, med mundtlig eksamination.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  15 minutter til fremlæggelse
  10 minutter til spørgsmål
  10 minutter til votering og feedback
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
122
timers undervisning
289
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Branding modtager du 122 timers undervisning, hvilket svarer til 162 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: indsamling af empiri.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.