Copenhagen School of Design and Technology

da

Retail Design

2023/2024
Specialeretning: Marketing & Communication Design (Marketing)
Engelsk titel
Retail Design
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
15
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276432
Fag- /modulansvarlig
Helle Haurum
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  På valgfaget ’Retail Design’ arbejder du med at udvikle løsninger til retailere / retail-brands indenfor livsstilsbranchen. Du lærer at designe cool og engagerende retail universer der rummer både digitale og fysiske touch-points, så kunden får en god oplevelse, lige meget hvor forbrugeren møder retail-brandet.

  I en verden fyldt med bevidste forbrugere er det vigtigere end nogen sinde at kunne levere en god kundeoplevelse. Forbrugerne forventer at selve produktet er produceret på en ordentlig måde. Og forbrugerne forventer også at alt det, der omgiver produktet er i orden. Bare tænk på emballage, udbringning, levering, den fysiske butiks indretning, online shoppen, eventuelle uniformer, QR-koder, print-reklamer og meget, meget mere.

  Det er et område i rivende udvikling!
  Nye retail-koncepter ser dagens lys hver dag. På valgfaget ’ Retail Design’ får du opdateret viden og konkrete færdigheder indenfor f.eks. kunstig intelligens, digitalt grafisk design, fysisk grafisk layout, service design, new retail (integration af digitale løsninger og kunstig intelligens i retail-universet), optimering af kundens rejse og andet der er med til at kunden får en god oplevelse.

  Fokus er således på at udvikle visuelle løsninger, koncepter og content der engagerer og fastholder kunden på rejsen online og offline.

  Undervisningen er case-baseret. Du får input fra dine undervisere, oplæg fra folk fra branchen, og bliver introduceret til den nyeste viden indenfor området.

  Vi gør meget ud af koble den viden du får på studiet med real-life udfordringer. Vi arbejder derfor med at udvikle virkelige løsninger til konkrete problemstillinger i livsstils-branchen.

  Viden

  Har viden om tilrettelæggelse af servicedesign
  Har viden om design af kundeoplevelser
  Har viden om forbrugeradfærd - Decisionmaking og købsadfærd i fokus

  Færdigheder

  Kan planlægge og gennemføre servicedesign
  Kan planlægge og gennemføre kundeoplevelsesdesign
  Skal kunne planlægge og gennemføre projekter der går ud på at designe optimale kundeoplevelser iog på tværs af kontaktpunkter

  Kompetencer

  Skal kunne anvende relevante modeller til at udvikle og implementere relevant servicedesign
  Skal kunne anvende relevante modeller til at analysere og optimere kundeoplevelser
  Skal kunne udvælge relevant målgruppe og afkode dens adfærd
  Skal kunne mappe kunderejser

 • Undervisningsform
  Der lægges stor vægt på praksis, samt at den studerende arbejder eksperimenterende og bruger den indsamlede empiri aktivt gennem hele processen
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Baseret på læringsmålene og udarbejdet projekt/produkt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Formkrav
  Skriftlig prøve samt evt. produkter, med mundtlig eksamination.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  15 minutter til fremlæggelse
  10 minutter til spørgsmål
  10 minutter til votering og feedback
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
122
timers undervisning
289
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Retail Design modtager du 122 timers undervisning, hvilket svarer til 162 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: indsamling af empiri.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.