Copenhagen School of Design and Technology

da

Brand Management og Brand Building (DA)

2021/2022
Specialeretning: Marketing & Communication Design (Marketing)
Engelsk titel
Brand Management and Brand Building
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
8 uger
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276441
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  Undervisningens mål med dette modul er, at den studerende:
  - får en forståelse for virksomhedens forskellige mulige brandarkitekturer, virksomhedens identitet, image og kultur samt centrale interessenter
  - er i stand til at konkretisere givne problemstillinger i forskellige markedskontekster og at arbejde med kommunikative løsninger online og offline, visuelt og verbalt
  - får værktøjer til at udvikle, kommunikere og implementere konkrete brandingaktiviteter, der sikrer virksomhedens brandværdi på markedet og i målgruppen
  - kan forstå og reflektere over et brands DNA og de enkelte elementer, der opbygger et brand.

  Viden

  Den studerende skal have
  - Forståelse for forskellige kommunikationsformer.
  - Viden om et effektivt kommunikations-mix.
  - Viden om opstilling af en kampagneplan ud fra et brugerperspektiv.

  Færdigheder

  Den studerende har
  - Opnået brand-strategisk viden til at identificere et brands interessenter samt sikre intern og ekstern forankring i forskellige og foranderlige markedskontekster.
  - Opnået færdigheder i at kortlægge forbrugeradfærd og sikre en relevant customer journey.
  - Opnået færdigheder i at kunne vurdere og opstille løsningsmuligheder for at understøtte brand equity.
  - Opnået færdigheder til at udvikle brandkoncepter, der skaber oplevet værdi hos målgruppen.

  Kompetencer

  Den studerende har
  - Kompetencer til at kunne udarbejde og eksekvere kommunikationsløsninger online og offline med afsæt i centrale brand touchpoints.
  - Kompetencer til at arbejde med et brands grafiske og sproglige profil, så der skabes stærk synergi.

 • Undervisningsform
  Undervisningen veksler mellem casearbejde og forlæsninger.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Individuel mundtlig afprøvning.
  Prøven består af to dele:
  En perspektivering af det løsningsforslag, der er præsenteret for casevirksomheden, samt et spørgsmål, der trækkes fra pensum.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
94
timers undervisning
180
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Brand Management og Brand Building (DA) modtager du 94 timers undervisning, hvilket svarer til 125 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 34% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: indsamling af empiri.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.