Fællesmoduler

2018/2019
Engelsk titel
Shared modules
Uddannelse
Produktionsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
14 uger
Ects
20
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3277304
Fag- /modulansvarlig
Cong Liu
Ina Sanne Larsen
Kim Vulff Apitz
Simon Jacob Davidsen
Christopher Nielsen
Villy Nielsen
Dina Jacobsen
93
timer undervisning
455
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Fællesmoduler modtager du 93 timers undervisning, hvilket svarer til 124 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 17% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, casearbejde, gruppearbejde, workshop, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.