Copenhagen School of Design and Technology

da

CAD/CAM prototyping (Valgfag) (DA)

2020/2021
Engelsk titel
CAD/CAM prototyping (Elective) (DA)
Uddannelse
Produktionsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3277315
Fag- /modulansvarlig
Morten Kjær Stovegaard
Dina Jacobsen
Ina Sanne Larsen
 • Formål
  Viden

  Den studerende skal have udviklingsbaseret viden om udvikling af:

  • Prototyper
  • Digital modellering og fremstilling i produktudvikling

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne formgive og anvende digitale fremstillingsmetoder, herunder

  • SolidWorks Surface tools
  • Importere CAD-model til CAM-software, programmere samt vælge værktøjer til fremstillingen
  • Formidle faglige resultater af eget arbejde

  Kompetencer

  Den studerende skal kunne:

  • Omsætte og overføre ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til digitaliseret produktudvikling og produktion

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Den studerende præsenteres for SolidWorks Surface-modellering gennem klassebaseret undervisning samt øvelser. Herefter etableres 2- eller 3-mandsgrupper, som med ny viden og færdigheder indenfor surface-tools og med løbende vejledning optegner et emne indeholdende dobbeltkrumme overflader med henblik på digital prototyping. Den endelige CAD-model importeres i CAM-softwaren Fusion 360, og programmeres til udfræsning. Det fræste emne efterbehandles manuelt til en fysisk skuemodel.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Computer med programmet SolidWorks (seneste version) samt Fusion 360 installeret samt funktionsdygtig computermus.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Du har bestået 1. årsprøven
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Mundtlig fremlæggelse af gruppens arbejde med individuelle spørgsmål til nedenstående emner:
  1. SolidWorks CAD
  2. Fusion 360 CAM
  3. Fysisk prototype
  Opgavetype
  Pdf-præsentation samt diverse filtyper som ekstramateriale (3D CAD og CAM).
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-3 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  • Eksamen er mundtlig med 15 min. til præsentation/gruppe (uanset størrelse).
  • 10 min. til individuel eksamination
  • 5 min. til votering og karaktergivning pr. studerende.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  • CAD-emnet indeholder swept, lofted, boundary og/eller filled surfaces
  • Overfladerne i det færdige CAD-emne udgør en sammenhængende solid form (ingen åbninger i geometrien/tangente overflader)
  • Der er foretaget CAM-programmering samt værktøjsvalg, som kan illustreres vha. simulering i Fusion 360
  • Emnet er CNC-bearbejdet
  • Emnet er samlet og overfladebehandlet til en færdig skuemodel
Sørg for at møde op med nyeste version af SolidWorks og Fusion 360 installeret på din computer.
27
timers undervisning
110
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget CAD/CAM prototyping (Valgfag) (DA) modtager du 27 timers undervisning, hvilket svarer til 36 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 20% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: digitale øvelser, øvelser i labs/værksteder, klasseundervisning, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.