Copenhagen School of Design and Technology

da

Forandringsledelse og kvalitet i processer (Valgfag) (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Change management and quality in processes (Elective) (DA)
Uddannelse
Produktionsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3277316
Fag- /modulansvarlig
Dina Jacobsen
Ina Sanne Larsen
Peter Sommer
 • Formål

  I valgfaget produktion får du forøget din ekspertise inden optimering af produktion og processer. Du bliver præsenteret for to væsentlige områder for produktionsvirksomheder - forandringer og kvalitet. Valgfaget berører en række almindelig analytiske og praktiske lean tilgange til optimering af produktionsprocesser. Du bliver desuden præsenteret for virksomheders praksis for arbejdet med kvalitet og forandringsledelse. Her berøres dokumenthåndtering og opbygning af kvalitetssikringssystemer, og hvordan man kan arbejde med forandringsledelse i praksis.

  Undervisning på valgfaget i produktion vil bl.a. bestå af flg.:
  • Business case
  • Forandringsledelse
  • Processer og dokumentstyring
  • Kvalitetssikring
  • Udvidet OEE og produktionssimulering

  Viden

  • Kvalitetsstyring
  • Skal kunne forstå betydningen af tekniske dokumentationsformer i en global
  og juridisk kontekst
  • Proces- og vareflow

  Færdigheder

  • Kan udarbejde instruktioner og procedurer til kvalitetsstyringssystemer
  • Kan grafisk illustrere materiale og informationsflow i virksomheden
  • Kan kritisk vurdere egne resultater
  • Sammenholde løsningsalternativer i forhold til økonomi og ressourceforbrug

  Kompetencer

  • Indgå i et samarbejde om virksomhedens styring og planlægning med de
  øvrige kerneområder
  • Skabe et samlet overblik over virksomhedens produktion og
  styringssystemer
  • Kan benytte almindeligt anvendte IT værktøjer til videnopsamling,dokumentation og præsentation
  • Kan deltage professionelt i tværfaglige teams

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningsformen er en blanding af klasseundervisning, hvor der præsenteres teorier, metoder og værktøjer. Herefter arbejder du med praksisnæreopgaver, som kan være formuleret og stillet af produktionsvirksomhed. Virksomhedsbesøg for at opleve og erfare, hvordan en virksomhed arbejder med nogle af de fagområder, der er gennemgået i undervisningen.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Du har bestået 1. årsprøven og automationsprøven på 3. semester
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Mundtlig fremlæggelse af gruppens arbejde med individuelle spørgsmål til nedenstående emner
  1. Forandingsledelse
  2. Kvalitetssikring og kvalitetsstyring
  3. Cost Benefit analyse
  4. Effektivitet
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-3 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  • Præsentation: 25 min./gruppe
  • Votering: 5 min.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Opbygningen af kvalitetsstyringssystemet, som er nemt at forstå og nemt at opdatere.
  Kvalitetsdokumentationen er velovervejet og struktureret.
  Design og layout af skabelon til dokumenter er simple og overskuelige.
  Budskabet om forandringen er tydeligt og vedkommende for interessenter.
  Økonomiske betragtninger på kvalitetsstyringssystemet.
  Frist for aflevering
  Aflevering skal ske senest kl. 12:00 på datoerne, som de fremgår af semesterplanen. I modsat fald kan projekterne ikke forventes godkendt og censureret.
51
timers undervisning
86
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Forandringsledelse og kvalitet i processer (Valgfag) (DA) modtager du 51 timers undervisning, hvilket svarer til 68 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 37% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: digitale øvelser, øvelser i labs/værksteder, klasseundervisning, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, læsning af pensum, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.