Københavns Erhvervsakademi

en

Automatisering (EN)

2018/2019
Engelsk titel
Automation (EN)
Uddannelse
Produktionsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Engelsk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3277351
Fag- /modulansvarlig
Ahmed Adil Albayati
Kim Kjærsgaard
Dina Jacobsen
 • Indhold og læringsmål

  Formålet med faget er at give den studerende grundlæggende viden om pneumatik, hydraulik, el, PLC, samt en introduktion til corporate robotter i produktionen.
  Faget er tiltænkt som grundlæggende forståelse til både produktudvikling og automation i produktionen (Optimering).

  Den studerende skal efter forløbet kunne demonstrere færdigheder indenfor:
  • Beregning simple elektriske kredsløb med Ohms og Effektloven.
  • Grundlæggende forståelse af relevante analoge elektroniske komponenter og teknologier.
  • Grundlæggende forståelse af relevante digitale elektroniske komponenter, teknologier, samt Binar og HEX digitale tal systemer.
  • Grundlæggende forståelse af ESD.
  • Grundlæggende forståelse af EMC.
  • Grundlæggende forståelse for PLC og ladder programmering.
  • Grundlæggende forståelse og økonomiberegninger for beslutning om anvendelsen af corporate robotter i danske produktionsvirksomheder.
  • Forståelse og dimensionering af grundlæggende komponenter indenfor relæer.
  • Forståelse og dimensionering af grundlæggende komponenter indenfor hydraulik.
  • Forståelse og dimensionering af grundlæggende komponenter indenfor pneumatik.

 • Undervisningsform
  Undervisningsformen vil bestå af praktiske øvelser og forelæsninger.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Du har bestået 1. årsprøven
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Mutiple choice
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
36
timers undervisning
101
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Automatisering (EN) modtager du 36 timers undervisning, hvilket svarer til 48 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 26% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.