Produktudvikling (PUD)

2018/2019
Engelsk titel
Product development (PUD)
Uddannelse
Produktionsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
14 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Engelsk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3277352
Fag- /modulansvarlig
Morten Stovegaard
Dina Jacobsen
Cong Liu
51
timer undervisning
86
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Produktudvikling (PUD) modtager du 51 timers undervisning, hvilket svarer til 68 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 37% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: digitale øvelser, øvelser i labs/værksteder, klasseundervisning, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.