Copenhagen School of Design and Technology

da

Miljørigtig produktudvikling (Valgfag)

2023/2024
Engelsk titel
Sustainable product development (Elective)
Uddannelse
Produktionsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
8
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
3277363
Fag- /modulansvarlig
Christian Lystager
 • Formål og læringsmål

  Du bliver præsenteret for software til at analysere produkters bæredygtighed og med udgangspunkt i et overblik over metodisk produktudvikling arbejder du med at kortlægge effekten af dine valg. Hvor meget dit produkt må belaste miljøet set ud fra People, Planet, Profit er altid en ’politisk’ beslutning og det er her din professionelle etik sættes i spil.

  ANSYS/Granta Edupack og programmet Eco Audit bruges til miljøvurderinger sammen med SolidWorks Sustainability software. Begge har svagheder og styrker som kontrasteres i arbejdsprocessen.
  Dine evner til at modellere, udvikle og optimere produkter prøves også igennem SolidWorks arbejde således at du er stærkere efter valgfagets afslutning.
  Ligeledes bruger vi tid på at rendere og visualisere i SolidWorks Photoworks 360 for i mange tilfælde er det en svær opgave at sikre tilsutning til miljøoptimering hvis ikke det er muligt for beslutningstagere at se det miljøoptimerede produkt som ’bedre eller mindst lige så godt’ som det altid billigere men mere miljøblastende alternativ.

  Viden

  Den studerende har viden om:

  • bæredygtighed i en produktudviklingsproces
  • livscyklusvurdering og software generelt
  • metoder til at håndtere miljøoptimeret produktudvikling
  • etik i relation til miljøoptimeret produktudvikling

  Færdigheder

  Den studerende kan:

  • foretage en evaluering af et produkts miljøpåvirkning
  • visualisere produkter mhp argumentation for miljøoptimering
  • vælge den rigtige designstrategi for at forbedre et produkts miljøpåvirkning
  • sikre resultater med hhv Fast Track LCA (ANSYS/Granta Edupack - Eco Audit) og CAD baseret Solidworks Sustainability

  Kompetencer

  Argumentere for inddragelse af software til miljøoptimering – hhv Fast Track LCA (ANSYS/Granta Edupack - Eco Audit) og CAD baseret Solidworks Sustainability

  • argumentere både praktisk, visuelt og etisk for miljøoptimeret produktudvikling

 • Undervisningsform
  Primært klasseundervisning og CAD laboratoriearbejde. De studerende arbejder mest alene men vil i mindre forløb arbejde i grupper på cases.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Skriftlig aflevering, individuel.
  Opgavetype
  Skriftlig og diverse filtyper som ekstramateriale.
  Formkrav
  Afleveringen er på min 4 max 6 normalsider af 2400 anslag (eksklusiv bilag, indholdsfortegnelse, forside og litteratruliste) og må maksimalt fylde 25 sider incl de (min 9600 max 14400 anslag). Der er således tiltænkt plads til mange overbevisende renderinger. Animationer vedlægges som link til yuotube video hvis de er større end 50MB (tal med underviser)
  Derudover afleveres originalfiler fra al software – SolidWorks i form af ’PacknGo’ og EcoAudit som .prd format.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Frist for aflevering
  Aflevering skal ske senest på datoerne, som de fremgår af semesterplanen. I modsat fald kan projekterne ikke forventes godkendt og censureret.
53
timers undervisning
166
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Miljørigtig produktudvikling (Valgfag) modtager du 53 timers undervisning, hvilket svarer til 70 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 24% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: digitale øvelser, øvelser i labs/værksteder, klasseundervisning, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, læsning af pensum, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.