Copenhagen School of Design and Technology

da

Konstruktionsprojektering

2023/2024
Engelsk titel
Construction Design (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
4070095
Fag- /modulansvarlig
Ali Bagherpour
Gert Kronkvist
 • Formål og læringsmål

  Konstruktionsprojektering introducerer de studerende til konstruktionsingeniørens arbejdsområder, og gør herved de studerende i stand til at samarbejde bredt inden for rådgivning og med konstruktionsingeniører, at kunne løse byggetekniske problemstillinger, enkle statiske opgaver på projektforslagsniveau og delvist på Myndighedsprojektniveau.

  Valgfaget tilskynder de studerende, sammen med underviseren, til at opbygge en fælles forståelsesramme for de konstruktive principper, både i forhold til de statiske beregninger og i forhold til design konstruktions-udformning. I løbet af perioden øves og anvendes en fælles terminologi til at beskrive konstruktionsmæssige og byggetekniske forhold.

  Centralt i undervisningen er udarbejdelsen af et tegnings- og beskrivelsesprojekt med tilhørende statiske beregninger. Der undervises også i et udvalgt emne/tema som for eksempel CLT. Forelæsninger suppleres med ekskursioner i form af byggepladsbesøg, eksterne forelæsere fra byggebranchen, virksomhedsbesøg og øvelser. Der arbejdes såvel med nybyggeri som med renovering.

  Ved siden af projektudarbejdelsen introduceres de studerende til værktøjer/programmer til beregning og tegning af konstruktioner.

  Viden

  Den studerende skal have viden om:
  - Gennemlokning (Punching).
  - Fundaments bjælker og pælefundering
  - Konstruktions samlinger, stål, træ og beton (In-situ og elementbyggeri)
  - Geotekniske forhold

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne:
  - Udføre forenklet statisk rapport.
  - Tegnings- og beregningsprogrammer som Revit Structure, Excel, Winnbeam, MathCAD og FEM-Design (Strusoft).
  - Euro normsystem, last og lastkombinationer.
  - Betonelement byggeri, herunder dækelementer (/skiver) og fugearmering.
  - Behov for forstærkning af træbjælkelag ved udnyttelse af tagetager og udførelse af badeværelser i eksisterende etageejendomme 1850 – 1960.
  - Altaner, systemleverancer og ophængningsprincipper.
  - Beregning/dimensionering af søjler i stål, træ og beton.

  Kompetencer

  Den studerende skal have kompetence til:
  - Statiske principper i større bygninger
  - At udføre en forenklet statisk rapport

 • Undervisningsform
  Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter:

  Klasseundervisning i form af konstruktionsfaglige oplæg og eksterne oplægsholdere, ekskursioner, gruppearbejde og selvstændig indhentning af viden, analyse, arbejde med analoge samt digitale værktøjer.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Der udarbejdes projektmateriale og afholdes en mundtlig eksamen.
  Opgavetype
  Projekt
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 3-4 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Frist for aflevering
  Der informeres om frist for aflevering af projektbeskrivelsen ved undervisningens begyndelse
Valgfaget kan vælges på både 4. og 5. semester
72
timers undervisning
202
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Konstruktionsprojektering modtager du 72 timers undervisning, hvilket svarer til 96 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 26% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, interne forelæsninger, ekskusioner, eksterne forelæsninger, digitale øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.