Copenhagen School of Design and Technology

da

Avanceret BIM og Digital udbud (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Advanced BIM and Digital Tender (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070350
Fag- /modulansvarlig
Christian Laustsen
Bjørn Antonsen
 • Formål og læringsmål

  Valgfaget har som formål at arbejde med IKT baseret digitalt udbud og tilbud i byggeprojekter. Fokus er på potentialerne BIM kan tilbyde entreprenørbranchen, ved at anvende avancerede digitale værktøjer der kan være med til at effektivisere udbudsfasen samt kærne entreprenørydelser i byggefasen.
  Faget vil skabe forbindelsen mellem IKT undervisningen i de tidligere semestre og et mere praksisbaseret tilgang til undervisning i digitalt udbud og tilbudsgivning. Det forventes at de studerende vil få en indgående indsigt og færdigheder inden for emnet.
  Valgfaget har et omfang på 5 ECTS fordelt over 3 uger, og afsluttes med gruppe - og individuel eksamination ved mundlig fremlæggelse.

  Viden

  Det forventes, at de studerende vil tilegne sig en bred viden om brugen af IKT i et digitalt byggeprojekt anvendt i forskellige udbudsformer.
  De studerende skal opnå en indgående indsigt i de sammenhænge, IKT-aftaler og procedurer har med resten af projektinformationen, herunder digitalt projektering, udbudsmateriale, tilbudsgivning, byggeri og aflevering samt IKT roller og organisation. Ligeledes forventes det, at de studerende vil forstå procesmæssige forhold, der har indflydelse på digitale udbud.
  Derudover skal den studerende forstå formålet med digitalt udbud samt fordele og ulemper for både udbudsgivere og tilbudsgivere.

  Færdigheder

  Det forventes, at de studerende vil opnå færdigheder inden for anvendelsen af IKT standarder, specifikationer og avancerede digitale værktøjer til håndtering af konsistens - og kollisionskontrol af fagmodeller, digitale udbudsplatforme, og 5D BIM processer til udarbejdelse af modelbaseret mængdeudtræk, tilbudskalkulation, tilbudslister og tilbudsgivning. Derudover forventes det, at de studerende vil opnå viden om og færdigheder i 4D BIM processimulering til udvalgte faser i byggeprocessen.
  Ydermere skal de studerende demonstrere indgående viden og færdigheder inden for planlægning og styring af digitale udbudsprocesser, herunder udarbejdelse af detaljeret tidsplan i fasen, styring af dokumentation, specificering af deltagende aktører, ydelser og grænseflader samt organisation og kontrahering.

  Kompetencer

  Det forventes, at de studerende vil opnå basiskompetencer inden for anvendelsen af BIM i entreprenørbranchen, specifikt til håndtering af digitale udbud og tilbudsgivning.

 • Undervisningsform
  Forelæsninger, byggepladsbesøg og cases
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Portfolie-eksamen ved mundtlig afprøvning.
  Opgavetype
  Den studerendes arbejde tager udgangspunkt i et faktisk udbudsprojekt, der enten er under opførelse eller igangværende projekt.

  Der udarbejdes en digital procesorienterede portfolie
  Formkrav
  Der er ingen aflevering, da der udarbejdes digital procesorienterede portfolie.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 4-6 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  20 min. pr. studerende.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
36
timers undervisning
101
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Avanceret BIM og Digital udbud (DA) modtager du 36 timers undervisning, hvilket svarer til 48 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 26% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.