Copenhagen School of Design and Technology

da

Offentlige rum (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Living Public Landscapes (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070399
Fag- /modulansvarlig
Troels Robert Breindal
 • Formål og læringsmål

  Valgfaget introducerer studerende til en helhedsanalyse af det moderne offentlige byrum, der fokuser på planlægningen af nye designs i det urbane byrum i København.

  Den studerende skal i valgfaget undersøge og udforske stærke innovative koncepter for at forbedre det offentligt rum i større byer. Det offentlige rum analyseres på en række parametre, såsom design og anvendelse, både det fysiske og det virtuelle. Endvidere analyseres byrummets anvendelse samt hvilken værdi, byrummet skaber til gavn for området, da det offentlige byrum anvendes til en række planlagte og uplanlagte aktiviteter samt sociale interaktioner, der alle påvirker byrummet.

  Efter analysen udvikles der innovative koncepter, der kan påvirke og ændre brugen af de valgte byrum for brugerne i både nær- og fjernområderne og for samhørigheden med de tilstødende omgivelser.

  Viden

  De studerende skal have viden om:
  - de arkitekturmæssige overvejelser om det åbne rums funktion og materialevalg
  - hvordan der udvikles et program- og et projektforslag for et byrum.
  - præsentation af et projektforslag både digitalt og analogt, evt. v. modelarbejde.

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne
  - beskrive visionen for et udvalgte offentligt, urbant rum.
  - beskrive det funktionelle og de arkitekturmæssige overvejelser ved en gennemgang af projektfasen, inkl. overvejelser vedrørende funktioner og materialevalg
  - tage et eller flere elementer igennem forprojekt- og hovedprojektfasen
  - indtænke et eller flere elementer af bæredygtighed igennem program- og projektfasen

  Kompetencer

  Den studerende skal have kompetencer til
  - at analysere
  - at konceptualisere
  - at udvikle programforslag
  - at udvikle projektforslag
  - at kommunikere med brugere, myndigheder og andre interessenter
  i relation til et urbant landskabsarkitektonisk projektforslag, fra urban skala til arkitektoniske detaljer.

 • Undervisningsform
  Forelæsninger og casearbejde.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  ingen

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Ingen
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Opgavetype
  Udarbejdelse af et gruppebaseret projekt.

  Projektet beskæftiger sig med den ”evidensbaserede” udvikling af et offentligt rum, fra URBAN-skalaen - byens skala - til skalaen for en arkitektonisk sammensætning.
  ¨
  De studerende arbejder i grupper, hvor de skal planlægge udvalgte offentlige rum i København. I forløbet skal de studerned arbejde med de nye offentlige ”by-haver” og ”water-food” langs den eksisterende havnefront og planlægge nye platforme direkte ned til byens kanaler.

  Projektet skal være baseret på nogle punkter fra 2030 Dagsordnen for Bæredygtig Udvikling som blev vedtaget af alle medlemsstaterne af De Forenede Nationers i 2015, der indeholder en fælles plan for fred og velstand for mennesker og planeten, nu og i fremtiden.

  Centralt ligger de 17 bæredygtige udviklingsmål –SDG- relaterede til tematiske spørgsmål, herunder vand, energi, klima, oceaner, urbanisering, transport, videnskab og teknologi.

  Hver projektgruppe skal vælge minimum 2 mål, der skal indgå i projektet.
  Formkrav
  Digital aflevering
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 3-5 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  30 minutter
  Hjælpemidler der må medbringes
  ingen
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der henvises til valgfagets læringsmål
  Frist for aflevering
  Eftales i forbindelse med undervisningen
  Syge-/omprøve
  Syge- og omprøve tilrettelægges hurtigst mulig efter første ordinære prøven
Faget udbydes på på dansk og engelsk
54
timers undervisning
83
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Offentlige rum (DA) modtager du 54 timers undervisning, hvilket svarer til 72 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 39% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, klasseundervisning, ekskusioner.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.