Copenhagen School of Design and Technology

da

Afsluttende projekt

2023/2024
Engelsk titel
Final project
Uddannelse
Byggetekniker
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
15
Udd. element
Afsluttende projekt
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Fagkode
4071402
Fag- /modulansvarlig
Louise Boel
 • Formål og læringsmål

  Afgangsprojektet skal sammen med prøven efter praktikken og uddannelsens øvrige prøver dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået

 • Undervisningsform
  Vejledning
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Afgangsprojektet skal dokumentere den studerendes forståelse af og evne til at forstå erhvervets praksis og anvendelse af erhvervets metoder i relation til en praksisnær problemstilling.
  Problemstillingen, der skal være central for uddannelsen og erhvervet, formuleres af den studerende i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Institutionen godkender problemstillingen.

  For at kunne gennemføre det afsluttende eksamensprojekt på tilfredsstillende vis, skal det leve op til følgende krav:
  - Det afsluttende eksamensprojekt skal afspejle uddannelsens slutmål.
  - Det afsluttende eksamensprojekt kan udarbejdes individuelt eller i grupper op til tre
  personer.
  - Det afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere den studerendes forståelse af og evne til at reflektere over professionens praksis og anvendelse af teori og metode i relation til en
  konkret problemstilling
  - Det afsluttende eksamensprojekt skal tage udgangspunkt i en praksisnær problemstilling, der er central for uddannelsen og professionen. Den studerende skal selv formulere
  problemstillingen, evt. i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed/organisation
  og få den godkendt af institutionen.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 1-3 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Stave- og formuleringsevner
  Stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen af det afsluttende projekt.
4
timers vejledning
407
timers afsluttende project arbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til den afsluttende opgave fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I forbindelse med den afsluttende opgave vil du eller din gruppe modtage 4 timers vejledning af din vejleder.

Resten af tiden svarende til 407 timer bruges på afsluttende opgavearbejde. Du har selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på opgaveskrivning, forberedelse til eksamen mv.

Afsluttende projekt vil primært bestå af følgende aktiviteter: skrive.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.