Copenhagen School of Design and Technology

da

Praktik (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Internship (EN)
Uddannelse
Kort- og landmålingstekniker
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
15
Udd. element
Praktik
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Fagkode
4072301
Fag- /modulansvarlig
Jens Boelt Gregersen
 • Formål og læringsmål

  Formålet er at give den studerende viden om og forståelse for praktiske forhold og metoder,
  processer og arbejdsmæssige funktioner i en virksomhed, således at den studerende kan sætte disse i relation til uddannelsen og det efterfølgende arbejde inden for erhvervet. Praktikken retter sig mod den fremtidige beskæftigelse som kort- og landmålingstekniker og tilrettelægges med udgangspunkt i erhvervsforhold og kompetencebehov. Derved bidrager den i kombination med de øvrige uddannelseselementer til, at den studerende udvikler professionel kompetence.

  For den studerende er målet med praktikken, at:
  1. få indsigt i de krav og forventninger virksomhederne har til kort- og landmålingsteknikerens viden, færdigheder og kompetencer inden for arbejdsområdet,
  2. opleve en kort – og landmålingsteknikerens arbejdsopgaver gennem en længere periode,
  3. arbejde med erhvervets og professionens opgaver i praksis,
  4. afprøve den viden og de færdigheder, der er opnået på uddannelsen,
  5. få erfaring med andre synsvinkler, arbejdsmetoder og arbejdsredskaber til løsning af
  konkrete opgaver,
  6. få ideer til emne for afgangsprojektet og ideer til hvor der kan søges viden om emnet, og
  7. få knyttet kontakt til erhvervslivet.

  Viden

  Den studerende skal have viden om:
  1) de krav og forventninger, en virksomhed har til kort- og landmålingsteknikere,
  2) organisation og administrative rutiner i en virksomhed,
  3) samarbejdsformer og kommunikationen i en virksomhed,
  4) hvorledes kort- og landmålingsteknikerens viden og færdigheder indgår i løsningen af
  arbejdsopgaver i en virksomhed, og
  5) de faglige emner, den studerende inden praktikopholdet har opstillet som læringsmål.

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne:
  1) samarbejde om løsningen af arbejdsopgaver inden for erhvervet,
  2) anvende de færdigheder der er opstillet som mål inden praktikopholdet.

  Kompetencer

  Ved udgangen af praktikken skal den studerende have kompetencer til at:
  1) identificere egne læringsbehov og reflektere over praktiske faglige forhold inden for den valgte del af branchen.

 • Undervisningsform
  Praktik
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Bestået 2. semester

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Intern prøve
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Opgavetype
  Rapport om praktikforløbet
  Opnåelse af læringsmål
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Frist for aflevering
  Ved afslutning af praktikopholdet
4
timers vejledning
407
timers praktikarbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til praktikken fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I praktikken vil du eller din gruppe modtage 4 timers praktikvejledning af din praktikvejleder.

Resten af tiden svarende til 407 timer bruges på praktikarbejde. Praktikaktiviteterne under praktikarbejde kan variere afhængig af, hvilken praktikform du vælger, men overordnet har du selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på praktikrapportskrivning, arbejde i praktikvirksomheden, forberedelse til praktikeksamen mv.

Praktikken vil primært bestå af følgende aktiviteter: løsning af de aftalte opgaver med praktikvirksomheden.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.