Copenhagen School of Design and Technology

da

Landmålingsteknik (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Land Surveying Technology (EN)
Uddannelse
Kort- og landmålingstekniker
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
15
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4072401
Fag- /modulansvarlig
Jens Boelt Gregersen
 • Formål og læringsmål
  Viden

  Den studerende skal have viden om:
  1. principper ved maskinstyring inden for anlægsbranchen og de filformater, der anvendes for at overføre digitale terræn modeller til maskinstyringssystemer
  2. principperne ved deformationsmåling, statisk GNSS opmåling, laserscanning samt
  fotogrammetriske opmålinger
  3. geodæsi.

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne:
  1. forberede digitale terrænmodeller til indlæsning i maskinstyringsprogrammer
  2. deltage i udførelsen af deformationsmålinger
  3. udføre, beregne og kvalitetsvurdere GNNS opmålinger
  4. kunne udpege og etablere paspunkter i forbindelse med løsningen af fotogrammetriske
  opgaver.

 • Undervisningsform
  Undervisning er baseret på fælles undervisning. Den studerende udarbejder en specialerapport.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Bestået 2. semester

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Intern skriftlig prøve ved afslutning af valgfag
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
100
timers undervisning
311
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Landmålingsteknik (DA) modtager du 100 timers undervisning, hvilket svarer til 133 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 24% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.