Copenhagen School of Design and Technology

da

Afsluttende eksamensprojekt (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Final Project (EN)
Uddannelse
Kort- og landmålingstekniker
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
15
Udd. element
Afsluttende projekt
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4072403
Fag- /modulansvarlig
Jens Boelt Gregersen
 • Formål og læringsmål

  Det afsluttende eksamensprojekt dokumenterer sammen med uddannelsens øvrige prøver og praktikprøven, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået.

 • Undervisningsform
  Projektarbejde
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Alle tidligere eksamener skal være bestået

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Ved præsentation af løsning af tværfagligt, problembaseret projekt. Der kan være elementer af praktisk prøve
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Afgangsprojektet er en individuel opgave, som skal udarbejdes på grundlag af en praksisnær problemstilling, der er godkendt af institutionen. Den studerende udvælger og formulerer problemstillingen alene eller i samarbejde med en virksomhed. På baggrund af problemstillingen udføres projektet således, at den studerende kan dokumentere forståelse af praksis og centralt anvendt teori og metode. KEA godkender problemstillingen.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Stave- og formuleringsevner
  Stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen af det afsluttende eksamensprojekt. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det fadlige indhold samt stave- og formuleringsevnen.
2
timers vejledning
409
timers afsluttende project arbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til den afsluttende opgave fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I forbindelse med den afsluttende opgave vil du eller din gruppe modtage 2 timers vejledning af din vejleder.

Resten af tiden svarende til 409 timer bruges på afsluttende opgavearbejde. Du har selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på opgaveskrivning, forberedelse til eksamen mv.

Afsluttende projekt vil primært bestå af følgende aktiviteter: skrive.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.