Copenhagen School of Design and Technology

da

Avanceret BIM og Digital udbud (EN)

2022/2023
Engelsk titel
Advanced BIM for Digital tender (EN)
Uddannelse
Bygningskonstruktør INT
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
3 semestre
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Engelsk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4075380
Fag- /modulansvarlig
Judith Marton
 • Formål og læringsmål

  The aim of the elective is to work with digital tender in construction projects using information and communication technologies (ICT henceforth). The focus of the elective is on the potentials BIM offers to the contruction sector,by using advanced digital technologies, which can optimize the tender phase as well as core contructor deliverables in the construction phase. The course will create the link between the ICT teaching in previous semesters and a more practice-based approach to teach digital tendering. It is expected that the students will gain in-depth insight and skills within the subject.
  The workload in the course corresponds to 5 ECTS credits. The course length is 3 weeks with group and individual examination by oral presentation

  Viden

  It is expected that students will acquire a broad knowledge in the use of ICT in a digital construction projects delivered in different procurement forms. The students must gain an in-depth insight in the interconnections ICT agreements and procedures have with the rest of the project information, including digital design, tender material, tendering, construction and handovers, as well as ICT roles and organization. It is also expected that the students will understand the process and corelated factors that have an impact on digital tendering. In addition, students are expected to understand the purpose of digital tendering, as well as the advantages and disadvantages such tender method have for both the purchaser and bidder.

  Færdigheder

  It is expected that students will acquire skills in the application of ICT standards, specifications and advanced digital tools for performing consistency and collision control in the 3D model, handling digital tender platforms, 5D BIM process for preparing the model-based quantity take-off, bid estimates and bids submission. In addition, it is expected that students will gain skills in 4D BIM process simulation for selected phases of the construction process. Furthermore, students must demonstrate in-depth skills in planning and managing digital tendering processes, including preparation of a detailed tender phase schedule, management of documentation, specification of participating actors, services and interfaces, as well as organization and contracting related aspects.

  Kompetencer

  It is expected that the students will acquire basic competences within the application of BIM in the construction sector, specifically in handling digital tenders.

 • Undervisningsform
  Forelæsninger, byggepladsbesøg og cases
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Passed 3. semester

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Individualy
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Opgavetype
  A case study about the use of ICT for precurement
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Varighed
  30 minutes
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
48
timers undervisning
89
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Avanceret BIM og Digital udbud (EN) modtager du 48 timers undervisning, hvilket svarer til 64 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 35% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.