Copenhagen School of Design and Technology

da

Projektering arkitekt (EN)

2023/2024
Engelsk titel
Architectural design (EN)
Uddannelse
Bygningskonstruktør INT
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Engelsk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4075450
Fag- /modulansvarlig
Martin Carlsen Dam
 • Formål og læringsmål

  The elective introduces the method for investigate, analyze and propose technical solutions for an existing piece of architecture. In the architectural design, elective module the focus will be to investigate and analyze an existing building, out of a limited set of documentation. From the limited documentation, the students are asked to clarify the concept and the idea of the project as well as articulate its architectural expression. Further, the students will investigate and analyze the building and propose solutions for a super and sub-structure, standard constructions and the associated key junctions. As the documentation given for the building is sparse, the students will need to clarify such technical solutions for the architecture based on both the investigations, the analytical approach and to some degree, the students own design and imagination.
  In order for the students to maximize the learning outcome from the elective module, we operate with a high degree of knowledge sharing and class dialogue. We collaborate broadly and inspire and share our knowledge skills and competences generously. This is facilitated through reviews in class, focusing on architecture, super and sub-structures, standard constructions, details and materials.

  Viden

  • Develop knowledge on the coherence between an architectural expression and it’s
  technical solutions, theoretically as well as practically
  • Develop analytical and technical skills for drafting and constructing on detail level
  • Strengthen your analytical skill set and research competences for proposing technical
  solutions for architectural expressions
  • Broaden the understanding on materials and their coherent structural and aesthetical
  potentials for architectural expressions

  Færdigheder

  • Optimize the presentation of a project
  • Understand the architectural intentions in the projects
  • Reflect on challenges and potentials in the different solutions

  Kompetencer

  • To make qualified choices
  • With the help of drawings convey qualified construction technical solutions

 • Undervisningsform
  Theoretical classes combined with case study and company visit
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Passed 4. semester

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Individually
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Opgavetype
  Project based case study
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Varighed
  30 minutes
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
This elective can be chosen on the 4th as well the 5th semester
96
timers undervisning
178
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Projektering arkitekt (EN) modtager du 96 timers undervisning, hvilket svarer til 128 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 35% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.