Copenhagen School of Design and Technology

da

Konstruktioner (EN)

2023/2024
Engelsk titel
Construction design (EN)
Uddannelse
Bygningskonstruktør INT
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Engelsk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4075560
Fag- /modulansvarlig
Livio Lamartina
 • Formål og læringsmål

  Construction design introduces the students to the structural engineer's work areas, thereby enabling the students to collaborate broadly in consulting with structural engineers, and be able to solve structural technical problems, simple static tasks at project proposal level and partly at Authority project level.
  The elective course encourages the students, together with the teacher, to build a common understanding framework for structural principles, both in relation to the static calculations and in relation to design Structural solutions. During the module, a common engineer terminology for the description of structural technical conditions is used.
  Central to the teaching is the preparation of a drawing and description project with associated static calculations. A selected topic/theme is also taught, such as CLT. Lectures are supplemented with excursions in the form of site visits, external lecturers from the construction industry, company visits and exercises. The module treat both new structures and renovation. In addition to the project preparation, the students we be introduced to tools/programs for calculation and drawing of structures.

  Viden

  • Pre- and post-tensioned concrete
  • Stability assessment/calculation for large concrete buildings
  • Calculation for masonry structures for vertical load. New and existing masonry
  • Punching
  • Foundation beams and pile foundation
  • Construction joints, steel, wood and concrete (In-situ and element construction)
  • Geotechnical conditions

  Færdigheder

  • Drawing and calculation programs such as Revit Structure, Excel, Winnbeam, MathCAD
  and FEM-Design (Strusoft)
  • Euro norm system, load and load combinations
  • Concrete element construction, including slabs and joint reinforcement.
  • Strengthening of wooden beam layers when utilizing roofs and constructing bathrooms
  in existing multi-storey buildings 1850 – 1960
  • Balconies, system supplies and suspension principles
  • Calculation/dimensioning of columns in steel, wood and concrete
  • Strengthening of existing foundations in old buildings

  Kompetencer

  • Static principles in larger buildings
  • To perform a simplified static report

 • Undervisningsform
  Theoretical classes combined with case study
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Individually
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Opgavetype
  Project based case study
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Varighed
  30 minutes
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
This elective can be chosen on the 4th as well the 5th semester
96
timers undervisning
178
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Konstruktioner (EN) modtager du 96 timers undervisning, hvilket svarer til 128 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 35% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.