Copenhagen School of Design and Technology

da

Facility management (EN)

2022/2023
Engelsk titel
Facility management (EN)
Uddannelse
Bygningskonstruktør INT
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Engelsk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4075580
Fag- /modulansvarlig
Jakob Kruse
 • Formål og læringsmål

  During the elective moduel, the student should develop a theoretical knowledge and acquire a number of practical skills in relation to being able to act as a builder, operator or consultant, with insight into a property portfolio.
  The student should be able to analyze the operational and maintenance implications associated with the physical conditions of a building, and relate this to client's or operator's commercial requirements.
  The learning objectives for the course are related to the student having knowledge and skills in relation to the client, operator or consultant role at a strategic, tactical and operational level.

  Viden

  - has knowledge of quality management processes in operations
  - has knowledge of commissioning
  - has knowledge of the FM client advisor's role in relation to new construction, renovation
  and transformation
  - has knowledge of risks of operational breakdowns and can identify consequences
  - has knowledge of digital management and control tools that support operations
  - has knowledge of customer and user interaction as well as user-driven innovation in project
  development

  Færdigheder

  - use relevant digital tools for measuring energy consumption and indoor climate
  - prepare operating plans, activity plans and maintenance plans
  - assess, analyze and describe the cleaning needs, service life and operating points of
  building components
  - assess and select methods for energy management, energy supply and energy optimization
  as well as select energy solutions
  - assess cost management in the short and long term and set up new solutions.
  - collect and analyze data from building registration with a digital registration tool
  - analyze and compare key figures using recognized standards and benchmarking
  - analyze and assess maintenance standard and needed effort for maintaining terrain,
  building, fixtures, and technical installations, including being able to reflect on new
  solutions.
  - analyze and assess the need for service efforts
  - analyze and evaluate efforts to ensure a well-functioning working environment

 • Undervisningsform
  Case study
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Passed 5. semester

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Individually
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Opgavetype
  Rapport
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Varighed
  30 minutes
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
96
timers undervisning
178
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Facility management (EN) modtager du 96 timers undervisning, hvilket svarer til 128 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 35% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: informationssøgning.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.