Copenhagen School of Design and Technology

da

Webteknologi

2022/2023
Engelsk titel
Web technology
Uddannelse
IT-arkitektur
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
7,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
4111102
Fag- /modulansvarlig
Benjamin Hughes
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet indeholder webteknologi og webarkitektur, samt koncepter og værktøjer til konstruktion af simple webapplikationer. I Fagelementet vil der blive arbejdet med grundlæggende webteknologier såsom HTML og CSS, og der vil være et fokus på at anvende teknologierne til visuel formidling af data. Fagelementet vil derudover introducere teori og praksis i grundlæggende programmering med JavaScript til anvendelse i konstruktionen af webapplikationer.

  Viden

  Den studerende har:
  • viden om centrale web-teknologier og relationerne imellem dem
  • webarkitektur og hvordan webteknologier anvendes i praksis

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • anvende værktøjer til konstruktion af webapplikationer og fejlsøgning i disse samt anvende teknologier til visualisering af data i en webapplikation og til at konstruere simple webapplikationer og websider der kører i en moderne webbrowser.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • varetage komplekse og udviklingsorienterede situationer hvor der anvendes og sammensættes forskellige webteknologier til at løse konkrete webrelaterede problemstillinger

 • Undervisningsform
  Undervisning vil være en vekselvirkning mellem præsentation, øvelser og projektarbejde.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  • Individuel mundtlig 30 min. inkl. votering.
  • Ingen forberedelse
  • Kendte eksamensspørgsmål
  • Portfolio vurderes ikke forud for eksamen, men den studerende må inddrage portfolio i eksaminationen såfremt det er afleveret
  Opgavetype
  Eksamensgrundlaget er portfolio indeholdende 6 afleveringer.

  Portfolio skal fungere som en støtte for den studerende. Det er IKKE et krav at der skal afleveres, men kun såfremt der er afleveret betids kan den studerende anvende materialet som støttemateriale ifbm. eksamen
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
60
timers undervisning
146
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Webteknologi modtager du 60 timers undervisning, hvilket svarer til 80 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 29% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: tværfaglig projektorganiseret undervisning, projektpræsentation.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.