Copenhagen School of Design and Technology

da

Back-end designer

2023/2024
Engelsk titel
Back-end designer
Uddannelse
IT-arkitektur
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
30
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
4111503
Fag- /modulansvarlig
Nicklas Frederiksen
 • Formål og læringsmål

  På Back-end designer vil den studerende få et bredere og dybere kendskab til emnefeltet gennem projektarbejde.

  Færdigheder

  Den uddannede kan i en konkret kontekst:
  • foretage begrundede til- og fravalg af elementer på uddannelsen som er relevante for varetagelse af rollen som back-end designer
  • tilpasse relevante elementer fra uddannelsen, som er relevante for at varetage rollen som back-end designer
  • tilegne sig ny viden eller færdigheder som ikke er dækket gennem uddannelsen, men relevante for at varetage rollen som back-end designer
  • fordybe sig i viden som er dækket på uddannelsen i forhold til rollen som back-end designer, men som kræver større dybde

  Kompetencer

  Den uddannede kan:
  • reflektere over rollen som back-end designers funktion i et projekt
  • reflektere over rollen som back-end designer relation til andre roller (forretningsproces- og systemdesigners, front-end designer, procesdesigner), herunder både hvordan rollen komplementerer de andre roller, men også hvordan rollen kan være i konflikt med andre roller
  • lokalisere behov for tilpasning af færdigheder, fordybelse eller tilegnelse af ny viden eller færdigheder

 • Undervisningsform
  Undervisningen vil bestå af en kort introduktion til projektet og løbende vejledning.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  • Skriftlig gruppedel:
  o Vurderes som en gruppepræstation
  o Gruppeprojekt udarbejdet i grupper på 3 – 5 studerende.

  samt

  • Skriftlig individuel del:
  o Anvendes som udgangspunkt for den mundtlige individuelle eksamination
  o Individuel projektrapport
  Formkrav
  • Omfang af gruppeprojekt er maksimalt 20 normalsider (2400 anslag) ex. Bilag
  • Omfang af individuel reflektionsrapport er max. 10 normalsider
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 3-5 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  • Mundtlig gruppedel:
  o 10 min. præsentation af projektet pr. deltager dog max. 30 min.
  • Mundtlig individuel del:
  o 20 min. inkl. votering
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  • Karaktergivning:
  o Helhedsvurdering af skriftlig og mundtlige dele
240
timers undervisning
582
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Back-end designer modtager du 240 timers undervisning, hvilket svarer til 319 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 29% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.