Copenhagen School of Design and Technology

da

Procesdesigner

2023/2024
Engelsk titel
Process designer
Uddannelse
IT-arkitektur
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
30
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
4111504
Fag- /modulansvarlig
Patrick Agergaard
Oskar Tuska
 • Formål og læringsmål

  På Procesdesigner vil den studerende få et bredere og dybere kendskab til emnefeltet gennem projektarbejde.

  Færdigheder

  Den uddannede kan i en konkret kontekst:
  • foretage begrundede til- og fravalg af elementer på uddannelsen som er relevante for varetagelse af rollen som procesdesigner
  • tilpasse relevante elementer fra uddannelsen, som er relevante for at varetage rollen som procesdesigner
  • tilegne sig ny viden eller færdigheder som ikke er dækket gennem uddannelsen, men relevante for at varetage rollen som procesdesigner
  • fordybe sig i viden som er dækket på uddannelsen i forhold til rollen som procesdesigner, men som kræver større dybde

  Kompetencer

  Den uddannede kan:
  • reflektere over rollen som procesdesigners funktion i et projekt
  • reflektere over rollen som procesdesigners relation til andre roller (forretningsproces- og systemdesigners, front-end designer, back-end designer), herunder både hvordan rollen komplementerer de andre roller, men også hvordan rollen kan være i konflikt med andre roller
  • lokalisere behov for tilpasning af færdigheder, fordybelse eller tilegnelse af ny viden eller færdigheder

 • Undervisningsform
  Undervisningen vil bestå af en kort introduktion til projektet og løbende vejledning.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  • Skriftlig gruppedel:
  o Vurderes som en gruppepræstation
  o Gruppeprojekt udarbejdet i grupper på 3 – 5 studerende.

  samt

  • Skriftlig individuel del:
  o Anvendes som udgangspunkt for den mundtlige individuelle eksamination
  o Individuel projektrapport
  Formkrav
  • Omfang af gruppeprojekt er maksimalt 20 normalsider (2400 anslag) ex. Bilag
  • Omfang af individuel reflektionsrapport er max. 10 normalsider
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 3-5 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  • Mundtlig gruppedel:
  o 10 min. præsentation af projektet pr. deltager dog max. 30 min.
  • Mundtlig individuel del:
  o 20 min. inkl. votering
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  • Karaktergivning:
  o Helhedsvurdering af skriftlig og mundtlige dele
240
timers undervisning
582
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Procesdesigner modtager du 240 timers undervisning, hvilket svarer til 319 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 29% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.