Copenhagen School of Design and Technology

da

Introduktion til it-sikkerhed (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Introduction to IT-security (DA)
Uddannelse
IT sikkerhed
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Håndværkergården, København N
Fagkode
4118101
Fag- /modulansvarlig
Dany Kallas
Constantin Alexandru Gheorghiasa
 • Formål og læringsmål

  Elementet omhandler grundlæggende programmering og netværk med henblik på it-sikkerhed.

  Den studerende bliver introduceret til programmering med et programmeringssprog, der normalt anvendes indenfor sikkerhedsverden.

  Den studerende skal have viden, færdigheder og kompetencer i centrale begreber i forhold til it-sikkerhed i forhold til netværk (grundlæggende begreber som trafik monitorering ved sniffing). Yderligere kigges der på sikkerhedsaspekter ved protokollerne.

  Viden

  Den studerende har viden om og forståelse for:
  • Grundlæggende programmeringsprincipper
  • Grundlæggende netværksprotokoller
  • Sikkerhedsniveau i de mest anvendte netværksprotokoller

  Færdigheder

  Den studerende kan supportere løsning af sikkerhedsarbejde ved at:
  • Anvende primitive datatyper og abstrakte datatyper
  • Konstruere simple programmer der bruge SQL databaser
  • Konstruere simple programmer der kan bruge netværk
  • Konstruere og anvende tools til f.eks. at opsnappe samt filtrere netværkstrafik
  • Opsætte et simpelt netværk.
  • Mestre forskellige netværksanalyse tools
  • Læse andres scripts samt gennemskue og ændre i dem

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • Håndtere mindre scripting programmer set ud fra et it-sikkerhedsmæssigt perspektiv

 • Undervisningsform
  Undervisningen på it-sikkerhedsuddannelsen foregår som en dynamisk, interaktiv proces, hvor hovedvægten lægges på de studerendes aktive deltagelse. Undervisningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og kobler praksis og teori. Der inddrages problemstillinger fra de forskellige typer af virksomheder inden for it-branchen. De studerende tager ansvar for egen læring, og såvel de som underviserne bidrager konstruktivt til læreprocessen.

  For at sikre den optimale faglige indlæring og personlige udvikling hos den enkelte studerende anvender uddannelsen varieret pædagogik med hovedvægten lagt på dialog, diskussion og projekter.

  Undervisningen tilrettelægges varieret bl.a. gennem holdundervisning, gæsteforelæsninger virksomhedsbesøg, projektarbejde i grupper og individuelt arbejde – oftest med tværfaglige problemstillinger og altid med et anvendelsesorienteret udgangspunkt. De forskellige indlæringsformer vil, ud over det faglige indhold, også udvikle den studerendes evne til både at arbejde selvstændigt og at samarbejde med andre.

  Fælles for alle disse aktiviteter er, at KEA altid forsøger at opstille klare mål for læringsaktiviteterne.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Mundtlig, ud fra spørgsmål i pensum
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  20 min.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
45
timers undervisning
92
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Introduktion til it-sikkerhed (DA) modtager du 45 timers undervisning, hvilket svarer til 60 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 33% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: forberedelse til prøve, prøve, læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.