Copenhagen School of Design and Technology

da

Netværks- og kommunikationssikkerhed (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Network- and Communication Security (DA)
Uddannelse
IT sikkerhed
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Håndværkergården, København N
Fagkode
4118104
Fag- /modulansvarlig
Constantin Alexandru Gheorghiasa
Dany Kallas
 • Formål og læringsmål

  Elementet går ud på at forstå og håndtere netværkssikkerhedstrusler samt implementere og konfigurere udstyr til samme.

  Elementet omhandler forskellig sikkerhedsudstyr (IDS) til monitorering. Derudover vurdering af sikkerheden i et netværk, udarbejdelse af plan til at lukke eventuelle sårbarheder i netværket samt gennemgang af forskellige VPN teknologier.

  Viden

  Den studerende har viden om og forståelse for:
  • Netværkstrusler
  • Trådløs sikkerhed
  • Sikkerhed i TCP/IP
  • Adressering i de forskellige lag
  • Dybdegående kendskab til flere af de mest anvendte internet protokoller (ssl)
  • Hvilke enheder, der anvender hvilke protokoller
  • Forskellige sniffing strategier og teknikker
  • Netværk management (overvågning/logning, snmp)
  • Forskellige VPN setups
  • Gængse netværksenheder der bruges ifm. sikkerhed (firewall, IDS/IPS, honeypot, DPI).

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • Overvåge netværk samt netværkskomponenter, (f.eks. IDS eller IPS, honeypot)
  • Teste netværk for angreb rettet mod de mest anvendte protokoller
  • Identificere sårbarheder som et netværk kan have.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • Håndtere udviklingsorienterede situationer herunder:
  o Designe, konstruere og implementere samt teste et sikkert netværk
  o Monitorere og administrere et netværks komponenter
  o Udfærdige en rapport om de sårbarheder et netværk eventuelt skulle have (red team report)
  o Opsætte og konfigurere et IDS eller IPS.
  • Håndtere relevante krypteringstiltag til sikring af netværkskommunikation

 • Undervisningsform
  Undervisningen på it-sikkerhedsuddannelsen foregår som en dynamisk, interaktiv proces, hvor hovedvægten lægges på de studerendes aktive deltagelse. Undervisningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og kobler praksis og teori. Der inddrages problemstillinger fra de forskellige typer af virksomheder inden for it-branchen. De studerende tager ansvar for egen læring, og såvel de som underviserne bidrager konstruktivt til læreprocessen.

  For at sikre den optimale faglige indlæring og personlige udvikling hos den enkelte studerende anvender uddannelsen varieret pædagogik med hovedvægten lagt på dialog, diskussion og projekter.

  Undervisningen tilrettelægges varieret bl.a. gennem holdundervisning, gæsteforelæsninger virksomhedsbesøg, projektarbejde i grupper og individuelt arbejde – oftest med tværfaglige problemstillinger og altid med et anvendelsesorienteret udgangspunkt. De forskellige indlæringsformer vil, ud over det faglige indhold, også udvikle den studerendes evne til både at arbejde selvstændigt og at samarbejde med andre.

  Fælles for alle disse aktiviteter er, at KEA altid forsøger at opstille klare mål for læringsaktiviteterne.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Mundtlig, ud fra spørgsmål i pensum
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  30 min.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
72
timers undervisning
202
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Netværks- og kommunikationssikkerhed (DA) modtager du 72 timers undervisning, hvilket svarer til 96 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 26% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: forberedelse til prøve, prøve, læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.