Copenhagen School of Design and Technology

da

Anvendt Kryptografi (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Applied Cryptography (DA)
Uddannelse
IT sikkerhed
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Håndværkergården, København N
Fagkode
4118109
Fag- /modulansvarlig
Dany Kallas
Constantin Alexandru Gheorghiasa
Sebastian Nordkvist Birk
 • Formål og læringsmål

  Dette modul giver grundlæggende forståelse for kryptografi-principper, med fokus på, hvordan man korrekt og sikkert anvender kryptografiske algoritmer, som kan bruges i systemer i praksis.

  Viden

  Den studerende vil opnå:
  • Forståelse for sikkerhedsproblemer som: authentication, privacy, integritet og non-repudiation.
  • Lære hvordan sikkerhedsmæssige problemer bliver løst i branchen ved hjælp af nogle konkrete anvendelser af IT-sikkerhed: elektroniske betalinger, e-auktioner, e-afstemning, kryptovaluta...
  • Forståelse for forskellen mellem symmetrisk og asymmetrisk kryptografi, og være fortrolig med nogle af de mest almindelige kryptografiske algoritmer inden for hver type.
  • Forståelse for betydningen af hashfunktioner og digitale signaturer i informationssikkerhed.
  • Forståelse for sikkerhed (angreb og forsvar) i real-life IT-systemer og rollen af nøgler, kryptografiske algoritmer og protokoller.
  • Kendskab til et grundlæggende matematisk fundament for kryptografi.
  • Have kendskab til nogle af de eksisterende og mest anvendte kryptografiske biblioteker til at implementere sikkerhedsløsninger.
  • Forstå ulemper der relaterer sig til brugen af black-box sikkerhedsløsning og hjemmelavet løsninger.
  • Forståelse af begrænsningerne i moderne kryptografi.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • Identificere og beskrive hvilke kryptografisk mekanismer er nødvendige for at opbygge en sikkerhedsprotokol.
  • Implementere kryptografiske komponenter i et IT system, ved brug af tredjeparts kryptografiske biblioteker.
  • Analysere og identificere styrker og svagheder i en højniveau sikkerhedsprotokol og dens implementering.
  • Identificere og forklare almindelige sikkerhedsmæssige faldgruber i et IT system i kryptografisk kontekst.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • Designe og implementere et program, der bruger kryptografiske mekanismer som byggesten.
  • Analysere et IT-system, og reflektere over potentielle områder, hvorpå kryptografi kan forbedre systemet.
  • Adoptere et konstruktiv og kritisk synspunkt om sikkerheden leveret af et bestemt IT system.
  • Kommunikere effektivt om højniveau kryptografiske protokoller.

 • Undervisningsform
  Undervisningen på it-sikkerhedsuddannelsen foregår som en dynamisk, interaktiv proces, hvor hovedvægten lægges på de studerendes aktive deltagelse. Undervisningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og kobler praksis og teori. Der inddrages problemstillinger fra de forskellige typer af virksomheder inden for it-branchen. De studerende tager ansvar for egen læring, og såvel de som underviserne bidrager konstruktivt til læreprocessen.

  For at sikre den optimale faglige indlæring og personlige udvikling hos den enkelte studerende anvender uddannelsen varieret pædagogik med hovedvægten lagt på dialog, diskussion og projekter.

  Undervisningen tilrettelægges varieret bl.a. gennem holdundervisning, gæsteforelæsninger virksomhedsbesøg, projektarbejde i grupper og individuelt arbejde – oftest med tværfaglige problemstillinger og altid med et anvendelsesorienteret udgangspunkt. De forskellige indlæringsformer vil, ud over det faglige indhold, også udvikle den studerendes evne til både at arbejde selvstændigt og at samarbejde med andre.

  Fælles for alle disse aktiviteter er, at KEA altid forsøger at opstille klare mål for læringsaktiviteterne.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der er obligatoriske opgaver der skal fremlægges før fagets afslutning. Hvis den studerende ikke fremlægger/demonstrerer sine obligatoriske opgaver, kan han/hun ikke deltage i eksamen og bruger derfor et prøveforsøg.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Faget prøves som en mundtlig individuel prøve.
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Individuel mundtlig prøve hvor der trækkes spørgsmål i pensum.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  30 minutter.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
26
timers undervisning
111
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Anvendt Kryptografi (DA) modtager du 26 timers undervisning, hvilket svarer til 35 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 19% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, digitale øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: portefolio-arbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.