Copenhagen School of Design and Technology

da

Windows Forensics (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Windows Forensics (DA)
Uddannelse
IT sikkerhed
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Håndværkergården, København N
Fagkode
4118204
Fag- /modulansvarlig
Dany Kallas
 • Formål og læringsmål

  Den studerende kan udføre en digital efterforskning på en eller flere Windows computere. Igennem undervisningen lærer den studerende, at forstå og tilrettelægge en undersøgelse af beviser og hvordan håndtering af personfølsomme data skal behandles.

  Viden

  Den studerende har viden om og forståelse for:
  • Principper indenfor digital efterforskning til Windows
  • Væsentlige digital efterforskning processer
  • It-politikker og -praktikker
  • Forståelse for Windows artefakter

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • Udføre en digital efterforskning på en Windows computer
  • Udrede beviser fra artefakter
  • Vurdere om der er behov for at gå dybere ned i en sag om evt. kriminel handling
  • Sammensætte en timeline over digitale beviser
  • Gendanne beviser ved brug af værktøjer og scripting

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • Søge information og sammenligne artefakter ved versionering og forskellige af disse
  • Håndtere fundamentale opgaver i en digital efterforskning
  • Håndtere en række forskellige værktøjer i en digital efterforskning

 • Undervisningsform
  Undervisningen på it-sikkerhedsuddannelsen foregår som en dynamisk, interaktiv proces, hvor hovedvægten lægges på de studerendes aktive deltagelse. Undervisningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og kobler praksis og teori. Der inddrages problemstillinger fra de forskellige typer af virksomheder inden for it-branchen. De studerende tager ansvar for egen læring, og såvel de som underviserne bidrager konstruktivt til læreprocessen.

  For at sikre den optimale faglige indlæring og personlige udvikling hos den enkelte studerende anvender uddannelsen varieret pædagogik med hovedvægten lagt på dialog, diskussion og projekter.

  Undervisningen tilrettelægges varieret bl.a. gennem holdundervisning, gæsteforelæsninger virksomhedsbesøg, projektarbejde i grupper og individuelt arbejde – oftest med tværfaglige problemstillinger og altid med et anvendelsesorienteret udgangspunkt. De forskellige indlæringsformer vil, ud over det faglige indhold, også udvikle den studerendes evne til både at arbejde selvstændigt og at samarbejde med andre.

  Fælles for alle disse aktiviteter er, at KEA altid forsøger at opstille klare mål for læringsaktiviteterne.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  30 min.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
30
timers undervisning
107
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Windows Forensics (DA) modtager du 30 timers undervisning, hvilket svarer til 40 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 22% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: digitale øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.