Copenhagen School of Design and Technology

da

System Penetration Testing (DA)

2023/2024
Engelsk titel
System Penetration Testing (DA)
Uddannelse
IT sikkerhed
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Håndværkergården, København N
Fagkode
4118205
Fag- /modulansvarlig
Kristoffer Miklas
 • Formål og læringsmål
  Viden

  Den studerende har viden om:
  ● Etiske samt kontraktuelle forhold omkring en penetration test.
  ● Forskellige målsætninger og forskellige brug af en penetration test.
  ● Myndigheders krav til og om penetration testing.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  ● Udføre penetration test v.h.a. 5 skridt: Reconnaissance, Scanning, Gaining Access, Maintaining Access og Covering Tracks, med særlig fokus på de første 3 skridt.
  ● Indsamle oplysninger om et mål og udarbejde en angrebsplan.
  ● Gennemføre en angrebsplan.
  ● Finde sårbarheder i et givet system.
  ● Dokumentere og rapportere fundne sårbarheder.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  ● Planlægge en penetration test, samt eksekvere den både ved brug af værktøjer og manuelle metoder.

 • Undervisningsform
  Der undervises i hold, og laves opgaver som delvist gennemgås efterfølgende.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der er obligatoriske opgaver der skal fremlægges før fagets afslutning. Hvis den studerende ikke fremlægger/demonstrerer sine obligatoriske opgaver, kan han/hun ikke deltage i eksamen og bruger derfor et prøveforsøg.
  Faget prøves
  Individuel mundtlig prøve hvor der trækkes spørgsmål i pensum.
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Evalueringen er ud fra læringsmålene opstillet i denne fagbeskrivelse.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  30 minutter.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
30
timers undervisning
107
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget System Penetration Testing (DA) modtager du 30 timers undervisning, hvilket svarer til 40 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 22% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: forberedelse til prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.