Copenhagen School of Design and Technology

da

Security for Mobile Devices (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Security for Mobile Devices (DA)
Uddannelse
IT sikkerhed
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Håndværkergården, København N
Fagkode
4118206
Fag- /modulansvarlig
Kristoffer Miklas
 • Formål og læringsmål

  Brugerens adgang til forretningens data, applikationer og services går i alt højere grad via mobile enheder som smartphones, end via traditionelle laptop pc’er. Tænk f.eks. på adgang til forretningens mail fra din smartphone. Og det er kun en situation.
  Disse mobile enheder introducerer en ny og stor risiko for forretningens data og for selve forretningen.
  Den studerende vil gennem valgfaget få en bedre forståelse af de specielle risici de nye mobile enheder skaber, og hvordan forretningen kan håndtere disse risici.

  Viden

  Den studerende har viden om:
  ● Trusler som mobile enheder udgør for forretningens data på enheden og på centrale systemer.
  ● Teknisk iOS viden og forståelse af sikkerhedsimplikationerne.
  ● Teknisk Android viden og forståelse af sikkerhedsimplikationerne.
  ● Typiske malware teknikker på mobile enheder
  ● App analyse og vurdering af sikkerhedsrisiko

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  ● Analyser en app ud fra et sikkerhedsperspektiv.
  ● Analyser, om en app stjæler data fra andre apps på enheden.
  ● Analyser, om en app sender data til eksterne tredjeparter.
  ● Trække ud data fra en mobilenhed.
  ● Penetrationstest af en mobilenhed.
  ● Distribuere, teste og debugge apps på mobile enheder.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  ● Give input til virksomhedens sikkerhedsstrategi for mobile enheder.
  ● Give input til og hjælpe at designe virksomheds sikkerhedsregler for mobile enheder.
  ● Håndtere og analysere mistænkte mobile enheder.
  ● Håndtere og analysere mistænkte apps.

 • Undervisningsform
  Der undervises i hold, og laves opgaver som delvist gennemgås efterfølgende.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der er obligatoriske opgaver der skal fremlægges før fagets afslutning. Hvis den studerende ikke fremlægger/demonstrerer sine obligatoriske opgaver, kan han/hun ikke deltage i eksamen og bruger derfor et prøveforsøg.
  Faget prøves
  Individuel mundtlig prøve hvor der trækkes spørgsmål i pensum.
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  30 minutter.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
30
timers undervisning
107
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Security for Mobile Devices (DA) modtager du 30 timers undervisning, hvilket svarer til 40 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 22% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: forberedelse til prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.