Copenhagen School of Design and Technology

da

Reverse Engineering Malware (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Reverse Engineering Malware
Uddannelse
IT sikkerhed
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Håndværkergården, København N
Fagkode
4118208
Fag- /modulansvarlig
Dany Kallas
Constantin Alexandru Gheorghiasa
 • Formål og læringsmål
  Viden

  Den studerende har viden om:
  • Forskellige type af malware: Ransomware, Rootkit, Virus, Trojan Horse, Worm, Bot, KeyLogger, Spyware
  • Stadier/metoder for analyse: static, static code, dynamic and behavioral
  • Værktøj der kan bruges til at udføre static, static code, dynamic og behavioral analysis
  • Assembly Registers og hvad de bliver brugt til: EAX (AX, AL, AH, RAX), EBX, ECX, ESP, EBP

  Færdigheder

  Den studerende har færdigheder til at:
  • Være i stand til at bruge relevante værktøj til at udfører static, static code, dynamic and behavioral analysis
  • Grundlægende forståelse for Assembly
  være i stand til at udfører behavioral analysis, og give malwaren mulighed for at kommunikere med servere i labs under kontrollerede forhold
  • Identificere og omgå eller patche malware, der indeholder mekanismer til selvforsvar, eller der kan modarbejde en dynamisk analyse
  • Analysere malware i pdf og doc filer

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • Planlægge en analyse plan for malware
  • Udføre en analyse af malware ved brug af automatiserede og manuelle værktøjer

 • Undervisningsform
  Undervisningen på it-sikkerhedsuddannelsen foregår som en dynamisk, interaktiv proces, hvor hovedvægten lægges på de studerendes aktive deltagelse. Undervisningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og kobler praksis og teori. Der inddrages problemstillinger fra de forskellige typer af virksomheder inden for it-branchen. De studerende tager ansvar for egen læring, og såvel de som underviserne bidrager konstruktivt til læreprocessen.

  For at sikre den optimale faglige indlæring og personlige udvikling hos den enkelte studerende anvender uddannelsen varieret pædagogik med hovedvægten lagt på dialog, diskussion og projekter.

  Undervisningen tilrettelægges varieret bl.a. gennem holdundervisning, gæsteforelæsninger virksomhedsbesøg, projektarbejde i grupper og individuelt arbejde – oftest med tværfaglige problemstillinger og altid med et anvendelsesorienteret udgangspunkt. De forskellige indlæringsformer vil, ud over det faglige indhold, også udvikle den studerendes evne til både at arbejde selvstændigt og at samarbejde med andre.

  Fælles for alle disse aktiviteter er, at KEA altid forsøger at opstille klare mål for læringsaktiviteterne.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  30 min
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
30
timers undervisning
107
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Reverse Engineering Malware (DA) modtager du 30 timers undervisning, hvilket svarer til 40 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 22% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.