Copenhagen School of Design and Technology

da

Sikkerhed i industrielle kontrolsystemer

2023/2024
Engelsk titel
Security in Industrial Control Systems
Uddannelse
IT sikkerhed
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Håndværkergården, København N
Fagkode
4118211
Fag- /modulansvarlig
Dany Kallas
 • Formål og læringsmål

  Kurset, som er et introducerende kusus, vil kigge på hvordan man kan øge sikkerheden i ICS, og hvorfor sikkerhed i IT og OT skal håndteres forskelligt. Vi kommer til at kigge på protokoller som bruges i OT, og hvilke sikkerhedsmæssige udfordringer de bringer med sig.

  Viden

  • De forskellige komponenter som ICS består af (PLC, sensorer, HMI, SCADA etc)
  • Protokoller som benyttes i ICS
  • Angrebsmønstre mod ICS
  • ICS perdue model
  • ICS attack chain
  • Forskellige PLC’er

  Færdigheder

  • Implementering af sikkerhedsforanstaltninger
  • Programmering af/kommunikation med PLC/HMI

  Kompetencer

  • Vurdere om en given simpel OT-setup, lever op til basale sikkerhedsforanstaltninger

 • Undervisningsform
  Undervisningen på it-sikkerhedsuddannelsen foregår som en dynamisk, interaktiv proces, hvor hovedvægten lægges på de studerendes aktive deltagelse. Undervisningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og kobler praksis og teori. Der inddrages problemstillinger fra de forskellige typer af virksomheder inden for it-branchen. De studerende tager ansvar for egen læring, og såvel de som underviserne bidrager konstruktivt til læreprocessen.

  For at sikre den optimale faglige indlæring og personlige udvikling hos den enkelte studerende anvender uddannelsen varieret pædagogik med hovedvægten lagt på dialog, diskussion og projekter.

  Undervisningen tilrettelægges varieret bl.a. gennem holdundervisning, gæsteforelæsninger virksomhedsbesøg, projektarbejde i grupper og individuelt arbejde – oftest med tværfaglige problemstillinger og altid med et anvendelsesorienteret udgangspunkt. De forskellige indlæringsformer vil, ud over det faglige indhold, også udvikle den studerendes evne til både at arbejde selvstændigt og at samarbejde med andre.

  Fælles for alle disse aktiviteter er, at KEA altid forsøger at opstille klare mål for læringsaktiviteterne.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  30 min
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
30
timers undervisning
107
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Sikkerhed i industrielle kontrolsystemer modtager du 30 timers undervisning, hvilket svarer til 40 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 22% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser, klasseundervisning, casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, øvelser, informationssøgning.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.