Copenhagen School of Design and Technology

da

1 Modul Studieteknik (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Start Up Programme (DA)
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4503101
Fag- /modulansvarlig
Jens Højmann
Stig Esben Maegård Kristensen
 • Formål

  Studiestart har til formål at bringe alle deltageres forudsætninger op på nødvendigt niveau indenfor grundlæggende matematik, fysik, studieteknik og regneark. Endvidere skal modulet forberede den studerende på den problemorienterede undervisningsmetode og give ham/hende færdigheder indenfor samarbejde og formidling.

  Viden

  Den uddannede kan:
  • beskrive grundlæggende, relevante matematiske værktøjer, præfix og SI-enheder
  • udføre beregninger ved hjælp af regneark
  • udføre præsentationer ved hjælp af præsentationssoftware

  Færdigheder

  Den uddannede kan:
  • anvende regneark til beregninger og grafisk præsentation
  • søge og vurdere viden fra Internet
  • vurdere og dokumentere kilder til viden
  • anvende relevante, grundlæggende matematiske værktøjer
  • udvikle, udføre og diskutere præsentationer

  Kompetencer

  Den uddannede kan:
  • håndtere udviklingsorienterede situationer
  • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
  • i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til fagområdet

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
  • Ekskursioner
  • Problembaseret læring
  • Videndeling
  • Cooperative learning
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Adgangsgivende for uddannelsen.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Bærbar pc med netkort

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Den studerende skal være studieaktiv. Se videre i studieordningen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Studiestartsprøve.
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Spørgsmål i de grundlæggende emner fra modulet.
  Opgavetype
  Skriftlige opgaver
  Formkrav
  Ingen
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Vælges af institutionen i området 30-90 minutter
  Hjælpemidler der må medbringes
  Bærbar pc og noter
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Vælges af institutionen i området 60-90% rigtige besvarelser
  Frist for aflevering
  Besvarelsen afleveres ved prøvens afslutning. Prøven afvikles i slutningen af modulet.
  Syge-/omprøve
  Der er mulighed for 1 omprøve.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Energiteknologi - en introduktion
70
timers undervisning
67
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget 1 Modul Studieteknik (DA) modtager du 70 timers undervisning, hvilket svarer til 93 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 51% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, workshop.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, informationssøgning, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.