B Modul Bygningers Indeklima I

2018/2019
Engelsk titel
B Module Indoor Climate & House Heating Systems I
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4503103
Fag- /modulansvarlig
Bertel Sommer Larsen
Stig Esben Maegård Kristensen
Jens Højmann
Jesper Østerbye Rasmussen
Bent Kimer
118
timer undervisning
156
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget B Modul Bygningers Indeklima I modtager du 118 timers undervisning, hvilket svarer til 157 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 43% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, projektarbejde, workshop.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, informationssøgning, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.