Copenhagen School of Design and Technology

da

C Modul Byggeteknik og energianalyse I (DA)

2019/2020
Engelsk titel
C Module Building Construction & -Analytics I (DA)
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4503104
Fag- /modulansvarlig
Jens Højmann
Stig Esben Maegård Kristensen
 • Formål

  Modulet omhandler en optimering af indeklima vedrørende energieffektivt og bæredygtigt byggeri. Fokus er på bygningens indeklima, og hvordan det optimeres ved hjælp af varme-, belysnings- og ventilationsanlæg samt bygningsautomation.

  Viden

  Den uddannede kan beskrive:
  18. byggeskik og bygningskonstruktioner
  19. klimaskærmens fysik, samt anvendte teorier, metoder og praksis indenfor dens
  opbygning
  21. myndighedsbestemmelser, bygningsreglementet energimærkningsordning for
  bygninger
  22. teknisk og adfærdsbetinget analyse af energianlæg i bygninger inkl.
  energiforbrugsberegninger

  Færdigheder

  Den uddannede kan:
  24. vurdere og tilrettelægge systematisk og struktureret bygningsanalyse
  25. forklare tekniske tegninger
  26. anvende og vurdere relevante metoder og værktøjer til måling og beregning af
  energiforbrug
  27. håndtere energirigtige byggetekniske løsninger i eksisterende og nyt byggeri under hensyntagen til arkitektur, indeklima, miljø samt økonomi

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
  • Ekskursioner
  • Problembaseret læring
  • Videndeling
  • Cooperative learning
 • Samarbejdsfag/modul(er)
  Modul E Energirigtig Projektering
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Gennemført Modul B

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Bærbar pc med netkort

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Den studerende skal være studieaktiv. Se videre i studieordningen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Førsteårsprøven er delt i 2 dele:
  1. Analyseprojekt (i slutningen af 1. sem) og
  2. Rådgivningsprojekt (i slutningen af 2. sem).
  Dette modul dokumenteres ved 1. del.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  1. Analyseprojekt (i slutningen af 1. sem): skriftligt arbejde efterfulgt af mundtlig høring
  Opgavetype
  Projektrapport udarbejdet af 1-3 deltagere i gruppe
  Formkrav
  Grundlæggende projektform
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-3 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  2 eksaminander prøves varighed 50 min. i alt, hvoraf der er allokeret 8 min. til eksaminandernes præsentation og 28 min til eksamensdialog.

  3 eksaminander prøves varighed 65 min. i alt, hvoraf der er allokeret 10 min. eksaminandernes præsentation og 37 min til eksamensdialog.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Bærbar pc og noter. Evt adapter
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Projektor og lærrede
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Førsteårsprøven, del 1: Modul A Energiformer I, B Bygningers Indeklima I og C
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Energiteknologi - en introduktion
  Varme-Ståbi
56
timers undervisning
81
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget C Modul Byggeteknik og energianalyse I (DA) modtager du 56 timers undervisning, hvilket svarer til 74 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 41% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, projektarbejde, workshop.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, informationssøgning, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.