Copenhagen School of Design and Technology

da

I modul Virksomhed (DA)

2019/2020
Engelsk titel
I module Business (DA)
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4503310
Fag- /modulansvarlig
Jens Højmann
Stig Esben Maegård Kristensen
Bertel Sommer Larsen
 • Formål

  Modulet gennemgår start og drift af lille rådgivningsvirksomhed, relevant lovgivning, forretningsforståelse, kvalitet, arbejdsmiljø.

  Viden

  Den uddannede kan beskrive:
  • værktøjer til effektiv drift af egen mindre virksomhed
  • værktøjer til markedsanalyse
  • relevante forsikrings-, erhvervs-, skatte- og arbejdsbestemmelser
  • professionel korrespondance

  Færdigheder

  Den uddannede kan:
  • anvende værktøjer til effektiv drift af egen mindre virksomhed
  • anvende værktøjer til markedsanalyse
  • gennemføre professionel korrespondance
  • bedømme relevante juridiske problemstillinger inden for erhvervs- og arbejdsret.

  Kompetencer

  Den uddannede kan:
  • i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til fagområdet

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
  • Ekskursioner
  • Problembaseret læring
 • Samarbejdsfag/modul(er)
  Modul G Energioptimering af Procesanlæg I
  Modul I Virksomhed
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Gennemført Modul G Energioptimering af Procesanlæg II

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Bærbar pc med netkort

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Den studerende skal være studieaktiv. Se videre i studieordningen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Dette Modul I prøves sammen med Modul G I og II.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Projektrapport med afsæt i praksisnær problemstilling
  Formkrav
  Projektform
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Prøvens varighed (minutter) varierer i forhold til antal deltagere 1/2/3/4 i gruppen:
  Samlet prøvetid: 35/45/55/65
  Præsentation: 5/7/10/12
  Mundtlig dialog: 24/28/32/37
  Votering og karakterudmelding: 6/10/13/16
  Hjælpemidler der må medbringes
  Bærbar pc og evt noter skal medbringes til den mundtlige del.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Projektor og lærrede
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøvning i opfyldelsesgraden af modulernes læringsmål, samt de konkrete læringsmål for projektoplægget.
  Frist for aflevering
  Besvarelsen afleveres i WISEflow. Invitation og praktiske oplysninger sendes pr mail til eksaminanden.
  Syge-/omprøve
  Eksaminanden har 3 forsøg til at bestå prøven. Der arrangeres omprøve (2. forsøg) kort tid efter den ordinære prøve.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget I modul Virksomhed (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde, virksomhedsbesøg.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: informationssøgning, indsamling af empiri.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.