Copenhagen School of Design and Technology

da

Valgfag International Enterprise

2022/2023
Engelsk titel
Elective International Enterprise
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4503345
Fag- /modulansvarlig
Poul Ivan Wathne
Jens Højmann
 • Formål og læringsmål

  Den studerende får forståelse for kultur og Cross-Culture Management for at kunne arbejde i udlandet, herunder BRIKS lande og afrikanske/andre vækstlande.

  Viden

  Den studerende kan beskrive:
  • de vilkår og metoder, der kommer i spil under entreprenør-, rådgivning-, projektleder-arbejde i BRICS lande eller afrikanske vækstlande.
  • multikulturel ledelse herunder Cross-Culture Management.
  • hvordan man samarbejder med myndigheder i BRIKS lande og afrikanske vækstlande
  • Tilbudsgivning i et BRIKS land eller afrikansk vækstland.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • benytte samarbejdsredskaber for kulturforståelse og virksomhedsledelse i BRIKS lande og afrikanske vækstlande.
  • arbejde internationalt med udenlandske samarbejdspartnere.
  • Samarbejde med fremmed arbejdskraft fra andre kulturkredse i Danmark.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • håndtere komplekse situationer der opstår ved forhandling med myndigheder i BRIKS lande eller afrikanske vækstlande omkring opstart og/eller drift af virksomhed.
  • Identificere hvilke læringsbehov personale, ansat i dansk virksomhed, har før udsendelse til virksomhed i et BRIKS land eller afrikansk vækstland.

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt traditionel klasseundervisning
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Bestået Førsteårsprøve

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Egen bærbare pc med netkort skal medbringes og er en forudsætning.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Den studerende skal være studieaktiv. Se videre i studieordningen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Opgavetype
  En skriftlig besvarelse efter et oplæg.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Bærbar pc og noter
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøvning i opfyldelsesgraden af fagenes læringsmål.
  Frist for aflevering
  Prøven er placeret ved udgangen af valgfaget. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af den skriftlige besvarelse vises i WISEflow.
  Syge-/omprøve
  Syge- eller omprøve afvikles snarest efter den ordinære prøve.
 • Yderligere information
  Klassen finder ved afstemning, hvilke valgfag, der skal oprettes.
48
timers undervisning
89
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Valgfag International Enterprise modtager du 48 timers undervisning, hvilket svarer til 64 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 35% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, eksterne forelæsninger, interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: informationssøgning, indsamling af empiri.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.