Copenhagen School of Design and Technology

da

Valgfag Selvvalgt projekt

2022/2023
Engelsk titel
Elective Free Thesis
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4503346
Fag- /modulansvarlig
Jens Højmann
Morten Bækkel Heise
Hanne Halvorsen
 • Formål og læringsmål

  Du benytter opnået og ny viden til at studere i dybden med et interessant og relevant emne indenfor uddannelsens område

  Viden

  Den studerende kan beskrive:
  • den viden, der ligger som grundlag for projektet

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • reflektere over, og diskutere, projektets grundlag og konklusioner

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet.

 • Undervisningsform
  Selvstudium
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Bestået Førsteårsprøve

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Egen bærbare pc med netkort skal medbringes og er en forudsætning.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Den studerende skal være studieaktiv. Se videre i studieordningen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Opgavetype
  En skriftlig besvarelse efter selvvalgt oplæg.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Bærbar pc og noter
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøvning i opfyldelsesgraden af opgavens læringsmål.
  Frist for aflevering
  Prøven er placeret ved udgangen af semestret. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af den skriftlige besvarelse vises i WISEflow.
  Syge-/omprøve
  Syge- eller omprøve afvikles snarest efter den ordinære prøve.
 • Yderligere information
  Det selvvalgte projekt skal vælges inden udgangen af 2. semester
1
timers undervisning
136
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Valgfag Selvvalgt projekt modtager du 1 timers undervisning, hvilket svarer til 1 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 1% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde, casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: informationssøgning, indsamling af empiri.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.