Copenhagen School of Design and Technology

da

Valgfag Simulering af Energi og Indeklima (DA)

2022/2023
Engelsk titel
Elective Indoor and Energy Simulation (DA)
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4503349
Fag- /modulansvarlig
Hanne Halvorsen
Jens Højmann
 • Formål og læringsmål

  Valgfaget Simulering af Energi og Indeklima giver den studerende kompetence til at kunne benytte et indeklima- og energisimuleringsprogram for at kortlægge tiltag der kan skabe et godt indeklima med et lavt energiforbrug.

  Viden

  Den studerende kan beskrive:
  • relevante lovkrav og standarder
  • udveksling og integrering af data mellem forskellige værktøjer

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • anvende programmer til dynamisk simulering af bygningers indeklima og energibehov

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • anvende tidligere opnået viden til formulering, undersøgelse og løsning af relevante problemstillinger vha. et energi- og indeklimasimuleringsværktøj.
  • formidle resultater fra et indeklima- og energisimuleringsværktøj

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Cases
  • Ekskursioner
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Bestået Førsteårsprøve

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Egen bærbare pc med netkort skal medbringes og er en forudsætning.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Den studerende skal være studieaktiv. Se videre i studieordningen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Opgavetype
  En skriftlig besvarelse efter et oplæg.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Bærbar pc og noter
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøvning i opfyldelsesgraden af fagets læringsmål.
  Frist for aflevering
  Prøven er placeret ved udgangen af valgfaget. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af den skriftlige besvarelse findes på WISEflow.
  Syge-/omprøve
  Syge- eller omprøve afvikles snarest efter den ordinære prøve.
 • Yderligere information
  Klassen finder ved afstemning, hvilke valgfag, der skal oprettes.
48
timers undervisning
89
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Valgfag Simulering af Energi og Indeklima (DA) modtager du 48 timers undervisning, hvilket svarer til 64 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 35% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde, workshop.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.