Copenhagen School of Design and Technology

da

H modul Innovation (DA)

2020/2021
Engelsk titel
H module Innovation (DA)
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 uge
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4503409
Fag- /modulansvarlig
Stig Esben Maegård Kristensen
 • Formål

  Modulet omhandler den kreative og innovative proces samt værktøjer til, at gøre den effektiv. Der er fokus på arbejdet med idéskabelse og entreprenørskab i forhold til den nyeste udvikling indenfor energiteknologi samt at sammensætte kendte teknologier i nye sammenhænge

  Viden

  Den uddannede kan beskrive:
  63. kreative processer samt metoder, værktøjer og teknikker til generering og udvikling af idéer
  64. metoder til evaluering af innovative processer og entreprenørskab

  Færdigheder

  Den uddannede kan:
  65. anvende metoder og værktøjer til kreative processer
  66. analysere og vurdere en idé ud fra en teknisk faglig viden og energimæssigt og bæredygtighedsmæssigt perspektiv.
  67. formidle og udvikle innovative idéer gennem illustrationer og præsentationer

  Kompetencer

  68. tage ansvar for den innovative fremdrift og arbejde eksperimenterende og undersøgende i kreative, tekniske processer ud fra et energimæssigt og bæredygtighedsmæssigt perspektiv

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, fx:
  • Gruppearbejde
  • Ekskursioner
  • Problembaseret læring
 • Samarbejdsfag/modul(er)
  Modul G Energioptimering af Procesanlæg II
  Modul I Virksomhed
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Gennemført Modul I

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Bærbar pc med netkort

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Den studerende skal være studieaktiv. Se videre i studieordningen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Dette Modul I prøves alene
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Opgavetype
  Oplæg med afsæt i praksisnær problemstilling
  Formkrav
  Præsentation af ideforslag
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Prøvens varighed (minutter):
  Samlet prøvetid: 30
  Præsentation:15
  Mundtlig dialog:10
  Votering og karakterudmelding: 5
  Hjælpemidler der må medbringes
  Bærbar pc og evt noter skal medbringes.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Projektor og lærrede
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøvning i opfyldelsesgraden af modulernes læringsmål, samt de konkrete læringsmål for projektoplægget.
  Frist for aflevering
  Præsentationen afleveres i WISEflow. Invitation og praktiske oplysninger sendes pr mail til eksaminanden.
  Syge-/omprøve
  Eksaminanden har 3 forsøg til at bestå prøven. Der arrangeres omprøve (2. forsøg) kort tid efter den ordinære prøve.
51
timers undervisning
86
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget H modul Innovation (DA) modtager du 51 timers undervisning, hvilket svarer til 68 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 37% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: digitale øvelser, ekskusioner, eksterne forelæsninger, gruppearbejde, projektpræsentation, workshop.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: informationssøgning, indsamling af empiri.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.