Copenhagen School of Design and Technology

da

Valgfrit modul (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Elective module Project (DA)
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4503425
Fag- /modulansvarlig
Jens Højmann
 • Formål

  KEAs udbud af emner til valgfaget varierer i forhold til udvikling, interesser og løbende behov fra aftagerne. Udbudte emner pr 1/1 2019:
   Salgsteknik
   Udvidet elinstallationer
   Udvidet vvs-installationer
   Teknisk Tegning
   Energikonsulent I/BedreBolig-rådgiver I
   Selvvalgt projekt
   Eksternt forløb*

  *Der kan følges andre udbud på KEA eller anden udbyder. Det skal dog være relevant, have samme niveau eller højere i flg den danske klassifikationsramme for livslang læring og udgøre samme antal ECTS som planlagt for valgfaget. Der ydes ikke økonomisk støtte til et eksternt forløb.

  Viden

  Den studerende kan beskrive:
   enkeltdele, principper og funktion i/af det valgte fagområde

  Færdigheder

  Den studerende kan:
   forklare, vurdere og rådgive indenfor det valgte fagområde

  Kompetencer

  Den studerende kan:
   samarbejde tværfagligt og deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
   i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til fagområdet

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Gennemført Modul G og I

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Bærbar pc med netkort

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Bærbar pc og noter
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøvning i opfyldelsesgraden af fagenes læringsmål.
  Frist for aflevering
  Besvarelsen afleveres i WISEflow. Invitation og praktiske oplysninger sendes pr mail til eksaminanden.
  Syge-/omprøve
  Eksaminanden har 3 forsøg til at bestå prøven. Der arrangeres omprøve (2. forsøg) kort tid efter den ordinære prøve.
 • Yderligere information
  Valgfagsemnerne indgår i et samlet valgfagsmodul. Klassen finder ved afstemning, hvilke emner, der skal indgå i valgfagsmodulet.
100
timers undervisning
37
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Valgfrit modul (DA) modtager du 100 timers undervisning, hvilket svarer til 133 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 73% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: informationssøgning, indsamling af empiri.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.