Copenhagen School of Design and Technology

da

Valgfag modul (DA)

2022/2023
Engelsk titel
Elective module (DA)
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4503425
Fag- /modulansvarlig
Jens Højmann
Hanne Halvorsen
 • Formål og læringsmål

  KEAs udbud inden for valgfrie elementer varierer i forhold til udvikling, interesser og løbende behov fra aftagerne. Udbudte emner pr 1/8 2022:
  • Virksomhed
  • Teknisk Tegning
  • International Enterprise
  • Selvvalgt projekt
  • Eksternt forløb*

  *Der kan følges andre udbud på KEA eller hos anden udbyder. Det skal dog være relevant, have samme niveau eller højere i flg den danske klassifikationsramme for livslang læring og udgøre samme omfang i ECTS som angivet for valgfag. Der ydes ikke økonomisk støtte til et eksternt forløb.

  Viden

  Se KEAs valgfagskatalog på katalog.kea.dk

  Færdigheder

  Se KEAs valgfagskatalog på katalog.kea.dk

  Kompetencer

  Se KEAs valgfagskatalog på katalog.kea.dk

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Bestået Førsteårsprøve

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Egen bærbare pc med netkort skal medbringes og er en forudsætning.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Den studerende skal være studieaktiv. Se videre i studieordningen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Opgavetype
  En skriftlig besvarelse efter et oplæg.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Bærbar pc og noter
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøvning i opfyldelsesgraden af fagenes læringsmål.
  Frist for aflevering
  Prøven er placeret ved udgangen af 3. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af den skriftlige besvarelse findes på WISEflow.
  Syge-/omprøve
  Syge- eller omprøve afvikles snarest efter den ordinære prøve.
 • Yderligere information
  Klassen finder ved afstemning, hvilke valgfag, der skal oprettes.
48
timers undervisning
226
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Valgfag modul (DA) modtager du 48 timers undervisning, hvilket svarer til 64 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 18% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: informationssøgning, indsamling af empiri.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.