Copenhagen School of Design and Technology

da

Teknologi- og Projektudvikling

2023/2024
Engelsk titel
Technology and Project Development
Uddannelse
Automationsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4504205
Fag- /modulansvarlig
Sofian Abed Hanash
Muhammad Marashdeh
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet omhandler kravspecifikationer og krav til teknisk dokumentation i forbindelse med teknologi- og projektudvikling inden for automation.

  Viden

  1. konfiguration og kommunikation mellem controller og eksterne enheder
  2. højniveau-programmering
  3. konfiguration af controller

  Færdigheder

  1. specificere og udvælge komponenter og enheder til datakommunikation
  2. konfigurere mindre systemer til kommunikation mellem enheder
  3. opbygge mindre programmer med højniveauprogrammering

  Kompetencer

  1. udarbejde og formidle teknisk dokumentation, der beskriver programkoden til en celle
  2. indgå i udvikling af celler, hvori der indgår højniveau-programmering
  3. deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med professionel tilgang sammen med øvrige aktører
  4. Kunne udarbejde kravspecifikation i forhold til kundens behov og succeskriterier

 • Undervisningsform
  På uddannelsen anvendes der et bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, f.eks.:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case-arbejde
  • Fjernundervisning
  • Flipped classroom
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret
  • Ekskursioner
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Opgaveløsning i form af programkode
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Opgavetype
  Multiple choice-prøve online via Wiseflow
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Frist for aflevering
  Prøven foregår i løbet af 2. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige projekt findes på Fronter.
52
timers undervisning
85
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Teknologi- og Projektudvikling modtager du 52 timers undervisning, hvilket svarer til 69 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 38% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.