Copenhagen School of Design and Technology

da

Procesregulering 2 (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Process regulation 2 (DA)
Uddannelse
Automationsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4504302
Fag- /modulansvarlig
Lars Kjeldsen
Stine Harboe Petersen
Jan-Erik Engel
 • Formål
  Viden

  1. beskrive forskellen på en kaskade og en feedforward regulering
  2. beskrive hvordan indregulerings-rækkefølgen bør være ved sammenbyggede regulatorkredse
  3. skelne mellem de forskellige reguleringstyper
  4. kunne analysere 2. ordens systemer
  5. kunne anvende PLC som simuleringsværktøj

  Færdigheder

  1. ud fra et anlægs tegningsmateriale vælge den mest optimale reguleringsform
  2. indregulere et anlæg, hvor de fysiske forhold gør det muligt
  3. dokumentere en indregulering ved hjælp at kontrolberegninger
  4. redegøre for sit valg af regulatortype

  Kompetencer

  1. rådgive om de forskellige reguleringsmuligheder til en given opgave

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  På uddannelsen anvendes der et bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, f.eks.:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case-arbejde
  • Fjernundervisning
  • Flipped classroom
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret
  • Ekskursioner
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  MANGLER
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  MANGLER
  Formkrav
  MANGLER
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Frist for aflevering
  Prøven foregår i midten af 3. semester. Nærmere oplysninger om prøven fremgår af udleveret materiale på Fronter.
38
timers undervisning
99
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Procesregulering 2 (DA) modtager du 38 timers undervisning, hvilket svarer til 51 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 28% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.