Copenhagen School of Design and Technology

da

Objektorienteret SCADA (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Object Oriented SCADA (DA)
Uddannelse
Automationsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4504305
Fag- /modulansvarlig
Henrik Risbo Jeppesen
Peter Frederik Domsten
Muhammad Marashdeh
 • Formål og læringsmål

  Den studerende undervises i objekt orienteret SCADA med udgangspunkt i Wonderware’s systemplatform. Der undervises i systemopbygning, serverplatformene, objektopbygning samt visualisering. Det foregår i 2 trin, hvor der først opbygges et komplet system på en virtuel server og efterfølgende opbygges en grafisk brugerflade til det pågældende system.

  Viden

  1. forskellen på traditionel SCADA og Objektorienteret SCADA
  2. systemplatformens opbygning
  3. de forskellige servertyper i systemplatformen

  Færdigheder

  1. opbygge et system med udgangspunkt i undervisningsmaterialet
  2. håndtere dataopsamling i SQL
  3. forbinde PLC med SCADA via OPC
  4. anvende de grafiske værktøjer i InTouch

  Kompetencer

  1. udarbejde løsninger og rådgive kunder vedrørende systemer under anvendelse af objektorienteret SCADA

 • Undervisningsform
  På uddannelsen anvendes der et bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, f.eks.:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case-arbejde
  • Fjernundervisning
  • Flipped classroom
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret
  • Ekskursioner
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der er ingen forudsætninger.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Se studieordning
  Opgavetype
  Se studieordning
  Formkrav
  Se studieordning
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Bedømmelseskriterierne for prøven er identiske med læringsmålene for valgfaget.
45
timers undervisning
92
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Objektorienteret SCADA (DA) modtager du 45 timers undervisning, hvilket svarer til 60 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 33% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, øvelser, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.